Fakulteti, privreda i lokalne zajednice na istom zadatku

Fakulteti, privreda i lokalne zajednice na istom zadatku

Nacionalni model saradnje Centra za razvoja karijere, privrede i lokalne samouprave ima za cilj da umreži visokoškolske ustanove, institucije lokalne samouprave, privredne subjekte, Stalnu konfrenciju gradova i opština (SKGO) i Privrednu komoru Srbije, kako bi se kroz realizaciju studentske prakse omogućio razvoj preduzetničkog obrazovanja u okviru sistema visokoškolskih ustanova, navodi se u radnoj verziji ovog modela koji je nedavno predstavljen u Novom Sadu svima koji bi trebalo da budu uključeni u njegovu realizaciju.

Model je inače izrađen u okviru projekta “Institucionalna podrška SKGO” koje sprovodi SKGO, a finansijski podržava Švajcarska agnecija za razvoj i saradnju (SDC).

Uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predviđeno je da glavni nosioci ovog posla budu visokoškolsek ustanove, loklane samouprave i privredni subjekti, odnosno, privatne i javne komapnije. Tako će uloga univerzitetskih karijernih centara, pored ostalog, biti da obezbeđuju saradnju sa gradskom, odnosno loklanom samoupravom i privrednim subjektima; utvrđuje zainteresovanost studenata za studentsku praksu i spremnost da eventulanu praksu obavlja izvan  mesta studiranja/stanovanja, uspostavlja Jedisntveni registar podataka o davaocima prakse sa kojima je visokoškolsa ustanova ima sporazum o saradnji o čemu, univerziteti obaveštavaju Ministrastvo prosvete svake godien do 31,.decembra; uspsotavljaju baze podataka vezane za broj i kavlitet stuenata koji obavljaju praksu.

Na loklanoj samoupravi, gradovima i opštinama biće da definišu sopstvene potrebe i mogućnosti za organizaciju i sprovođenje studentske prakse, odrede kontak osobe, mentore;. profesionalna usmerenja – zanimanja studenta koje mogu da prime; raspored gde će da rade… Privredni subjekti stručnu praksu obezbeđuju na osnovu sporazuma o saradnji sa visokoškolskim ustanovama u trajanju i po pravilima za realizaciju prakse utvrđenim opštim aktom visokoškolske ustanove i sporazumom o sadradnji. Kompanije ili javna preduzeća, takođe obezebeđuju mentora prakse iz redova zapolsenih i učestvuju proceni uspeha studenta na praksi.

U upostavljanju Nacionalnog model studentske prakse uloga Stalne konferencije gradova i opoština je, da motiviše lokalne samouprave da sarađuju sa sa fakultetima; utvrđuje kapacitete lokalnih samouprava i kancelarija za loklani ekonomski razvoj za pružanje prakse studentima; daje preporuke za unapređivanje saradnje učesnika u realizacije prakse.

Na kraju, ili na samom početku, Privredna komora Srbije ima zadatak da podstiče privredne subjekte da se uključe u saradnju sa visokoškolskim ustanovama u ostvarivanju Nacionalnog modela prakse kao i da ima savetodavnu ulogu kada je reč o unapređenju relaizacije stručne prakse.

Izvor: Dnevnik

 

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *