Izvoz poljoprivrednih proizvoda pao za 2,6 odsto i iznosi 887 miliona dolara

Izvoz poljoprivrednih proizvoda pao za 2,6 odsto i iznosi 887 miliona dolara

U prva četiri meseca ove godine Srbija je izvezla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vrednosti od 887,6 miliona dolara, što predstavlja 21 odsto ukupnog izvoza i pad od 2,6 odsto u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno, vrednost uvoza u visini od 456,6 miliona dolara je za 12,1 odsto manja.
Relativno skromno realizovani rezultati u spoljnotrgovinskoj razmeni je osnovna karakteristike položaja poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije tokom prva četiri meseca 2015. godine.
– Pad vrednosti uvoza je posledica smanjene tražnje na domaćem tržištu prehrambenih proizvoda. Smanjena kupovna moć domaćih potrošača koji za hranu po članu domaćinstva imaju oko 62 evra mesečno, kao i smanjena tražnja predstavljaju veću uvoznu zaštitu od carinskih opterećenja, sa izuzetkom sirovog i termički obrađenog mleka i mlečnih prerađevina – kaže agroekonomista Vojislav Stanković.
On objašnjava da je tržišna pozicija domaćih proizvođača mleka i prerađevina ugrožena prekomernim uvozom sirovog i termički obrađenog mleka, kao rezultat krajnje neodgovorno obavljenih pregovora sa EU Komisijom oko definisanja uvozne zaštite u trgovinskom Sporazumu (SST) sa EU.
– Otkup mleka u prahu od strane robnih rezervi ne mogu dugoročno dati značajnije, pozitivne efekta domaćim farmerima – kaže Stanković.
Najznačajniji poljoprivredni izvozni proizvodi su kukuruz, smrznuta malina, cigarete, jabuke, šećer, ulje od suncokreta i bezalkoholna pića. Sa druge strane, najvažniji uvozni poljoprivredni proizvodi su sirova kafa, banane, pomorandže, duvan, seme suncokreta, jabuke, svinjsko meso i preparati na bazi ekstrakta i esencija.
Najznačajniji partneri su pored zemalja EU i zemalja zapadnog Balkana (CEFTA) potpisnice multilateralnog sporazuma o slobodnoj trgovini kao i tržište Ruske Federacije sa kojom Srbija ima bilateralni sporazum o liberalizaciji trgovine.
– Od 2001. godine Srbija ima pozitivan spoljnotrgovinski saldo u razmeni sa EU. Suficit u razmeni ima tendeciju rasta iz godine u godinu, tako da je sa 170 miliona dolara iz 2001. godine, povećan na 1.505 miliona dolara u 2014. godini. U strukturi izvoza poljoprivrede Srbije, EU je poslednjih godina zastupljena sa 49-54 odsto, dok je u strukturi uvoza učešće EU u rasponu između između 45-67 odsto – kaže Stanković.
Sa zemljama CEFTE ostvaren je izvoz u vrednosti od 256 miliona dolara i uvoz u visini od 38 miliona dolara.
– Postojeći Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom, Srbija ne koristi adekvatno. Nedovoljno je iskorišćena prilika da se poveća i izvoz.

Ostvarena je vrednost izvoza od 79 miliona dolara ima udeo u ukupnom izvozu agrara skromnih 8,9 odsto – kaže Stanković.

Izvor:Poslovno jutro

Podelite ovaj članak