Komunikacija s teškim strankama

Komunikacija s teškim strankama

Jednodnevna interaktivna radionica

Negovanje odnosa poverenja sa klijentelom, jedan je od ključnih stubova uspešnosti u savremenom poslovnom okruženju. Potrebni su meseci da bi se takav odnos izgradio, a samo nekoliko sekundi neveštog rešavanja teške situacije, može ga nepopravljivo narušiti. Iz tog razloga, osmislili smo za Vas jednodnevnu radionicu koja će Vas opremiti komunikološkim veštinama i psihološkim znanjima za uspešno rešavanje  i najtežih poslovnih situacija, bez nepotrebnog trošenja energije a  uz očuvanje odnosa poverenja sa sagovornikom i strankom.

TEME:

  • Veštine uspešne poslovne komunikacije i govor tela
  • Sedam zlatnih tehnika komunikacije sa teškim strankama
  • Rad sa teškim strankama kroz primere: stranka ima prigovor, agresivna stranka, stranka pod stresom, preopširna stranka, stranka traži poseban tretman…

Cilj seminara: Usvajanje psiholoških saznanja i veština za uspešnije rešavanje problematičnih situacija u radu

Ciljna grupa: svi koji žele da unaprede svoje komunikološke veštine u radu sa strankama.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (+ PDV-a).

Polaznici dobijaju: materijal sa primerima, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Kontakt osoba za sve informacije u PKS RPK Novi Sad je Danijela Nišavić  na tel. 021/ 48 020 88;  064/11 94 735 ili  e-mail: [email protected].

Autor i predavač: Vera Dunjić, diplomirani psiholog (1991), specijalista političke psihologije (1999), sertifikovani trener-menadžer za poslovne komunikacije (1997). Daljim edukacijama usavršila komunikološke veštine, nenasilno rešavanje konflikata, problemsku komunikaciju, couching, istraživanje javnog mnjenja i dr.Usluge konsaltinga u oblasti ljudskih resursa pruža od 1998. godine. Sa RPK Novi Sad sarađuje na realizaciji seminara od 2007. godine. Razvila jedinstvene motivacione treninge iz oblasti poslovne kulture, umeća poslovne komunikacije i psihologije uspeha, koje su do sada prošli rukovodioci i zaposleni /celi kolektivi, grupe ili pojedinci/ iz preko 100 ustanova i kompanija. Veruje u lepotu, lakoću i uspeh poslovanja ukoliko je ono zasnovano na suštinskom razumevanju ljudske prirode.

Benefiti:

  • Putem brojnih konkretnih primera, radionica Vam nudi konkretne alate za rešavanje najkomplikovanijih komunikoloških situacija u privatnom i poslovnom miljeu, a žalbe, pretnje, psovke, uvrede, nezadovoljstva, preopširnost, napadi, plačljivost, manipulacije, tvrdoglavo insistiranje na svojim pozicijama i druge „teške“ situacije, postaju lakše rešive.
  • Imaćete priliku da za svoje konkretne situacije izgradite dobitne komunikološke strategije, koje ćete odmah nakon radionice moći da primenite.
  • Uz uobičajene skripte pripremili smo za Vas i Priručnik sa uputstvima za ophođenje sa strankama u posebnim situacijama.
  • Primenom novostečenih znanja moći ćete da unapredite lični imidž i imidž Vaše organizacije, da izgradite kvalitetniji odnos sa strankama, da povećate nivo zadovoljstva poslovanjem i smanjite lični nivo stresa.

 

Podelite ovaj članak