Koncesije javnim i privatnim kompanijama

Koncesije javnim i privatnim kompanijama

Srbija će uskoro prvi put dobiti zakon o upravljanju aerodromima jer je sada ta oblast saobraćaja uređena Zakonom o vazdušnom saobraćaju. Ovaj dokument ne dozvoljava davanje aerodroma u koncesiju, koju, inače, omogućava Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Donošenjem ovog zakona, čiji je predlog utvrdila Vlada Srbije, stvara se mogućnost da i koncesija bude jedan od mogućih načina obezbeđivanja novca za razvoj, odnosno komercijalizaciju aerodroma u Srbiji.

Zakon o upravljanju aerodromima, kao delatnosti od opšteg interesa, reguliše prava i obaveze davaoca koncesije i koncesionara, uslove za eksproprijaciju, administrativni prenos ili nepotpunu eksporoprijaciju zemljišta za potrebe aerodroma, mere kojima se obezbeđuju uslovi za kontinuirano i nesmetano obavljanje delatnosti upravljanja aerodromom. Takođe, tim zakonskim aktom uvodi se kategorija aerodromskog kompleksa, koja pobuhvata područje aerodroma i zemljišta potrebnog za njegov razvoj.

Najvažnije je što se tim zakonom, prvi put, vazdušni saobraćaj uvodi kao delatnost od opšteg interesa. To je važno zbog toga što Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama propisuje da se koncesija može dati samo radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa. Cilj tog zakona je i razvoj i modernizacija aerodroma s pratećom infrastukturom, i to pre svega onih koji imaju sertifikat, ali nemaju dovoljno sopstvenih para za razvoj i modernizaciju.

Oni kroz mogućnost zaključenja ugovora o koncesiji mogu razvijati i unapređivati postojeću infrastrukturu ili novu, u skladu s potrebama razvoja vazdušnog saobraćaja u Srbiji. Pozitivna rešenja tog zakona ogledaju se i u tome da javna preduzeća, društva kapitala ili preduzetnici mogu upravljati aerodromom kao operateri aerodroma, ukoliko ispunjavaju uslove u pogledu tehničke opremljenosti, kadrovske osposobljenosti, bezbednosti zdravlja na radu, zaštite i unapređenja životne sredine… S ozbirom na to da predmet koncesije može obuhvatati sve ili pojedine aktivnosti upravljanja aerodromima koje obavlja operater, aerodromi koji poseduju sertifikat ili dozvolu za korišćenje, dobiće priliku za razvoj i modernizaciju, što će na kraju za posledicu imati veći broj putnika u vazdušnom saobraćaju i poboljšanje privrednih i ekonomskih perspektiva države.

Nacrt zakona o upravljanju aerodromima sačinila je Radna grupa sastavljena od predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije, Aerodroma „Nikola Tesla”, „Er Srbije”, Saobraćajnog fakulteta i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore. Uz njih, angažovani su i eksperti iz različitih oblasti.

Nacionalni program za razvoj vazdušnih luka

Da bi se obezbedili uslovi za dugoročan razvoj i unapređenje aerodroma, Vlada Srbije doneće nacionalni program za razvoj aerodroma u narednih pet godina. Beogradski aerodrom „Nikola Tesla” je, inače, u postupku privatizacije i očekuje se da će kao model upravljanja biti izabrana koncesija, za koju će biti raspisan tender.

Ukoliko bi taj aerodrom bio privatizovan koncesijom na 25 do 30 godina, budžet Srbije bi po tom osnovu imao prihod od 550 do 600 miliona evra godišnje, procenio je nedavno srpski premijer Aleksandar Vučić.

Izvor: Dnevnik

Podelite ovaj članak