Kontakt

Olivera Simović

Direktor

Telefon: 021 480 20 88

Email: kabinet.[email protected]


Mr Arijan Avramov

Koordinator industrije

Telefon: 021 480 20 87

Mobilni telefon: 064 8418 510


Đorđe Božić

Koordinator usluga

Telefon: 021 480 20 72

Mobilni telefon: 060 557 3956


MSc Gordana Ćuk

Pomoćnik direktora

Telefon: 021 480 20 66

Mobilni telefon: 064 8418 511


Milena Jerosimović

Koordinator poljoprivrede

Telefon: 021 480 20 81

Mobilni telefon: 064 8418 544