Kostić kupio i Alfa banku

Kostić kupio i Alfa banku

Kompanija „MK grupa“ postigla je dogovor s Alfa bankom AE o kupovini Alfa banke Srbija a. d. Beograd, nakon dobijanja potrebnih odobrenja ovlašćenih institucija.
„MK grupa“ je holding kompanija koja se sastoji od preko 35 firmi s poslovanjem u zemlji i inostranstvu i zapošljava ukupno više od 8.000 ljudi. S registrovanim sedištem u Beogradu, „MK grupa“ je danas jedan od najvećih i najuspešnijih poslovnih sistema u zemlji i regionu.
Očekivane prednosti ove transakcije se ogledaju u koncentraciji i zajedničkom nastupu na tržištu s bankom koja već posluje u okviru sistema „MK grupe“, AIK bankom a. d. Beograd, koja zauzima šesto mesto na srpskom bankarskom tržštu po udelu u neto bilansnoj sumi, u iznosu od 1,5 milijardu evra na kraju 2016. godine.
Grčka Alfa banka spada u veoma jake u matičnoj zemlji. Na srpsko tržište je došla preuzimanjem Ju banke. Nisu uspeli da stabilizuju poslovanje na našem tržištu pa su i prošlu godinu okončali u minusu.
AIK banka je, po završnim računima za 2015. godinu, po ukupnoj bilansnoj aktivi rangirana na šestom mestu, dok je Alfa, po istom kriterijumu, na 14. mestu, od ukupno 30 banaka koliko ih posluje na tržištu Srbije. Dok je AIK prošlu godinu okončao s 3,4 milijarde dinara neto dobiti, Alfa banka je upisala gubitak nešto manji od milijarde (953,6 miliona dinara).
Pomenutim pripajanjem AIK banka će značajno uvećati i broj svojih prodajnih mesta. Uz svojih 20 filijala i 35 ekspozitura, u vlasništvu će imati i 76 filijala Alfa banke i poslovne prostorije u centru beogradske Ulice kralja Milana.
Izvor: Dnevnik

Podelite ovaj članak