Manje mladih bez posla jer ih je sve manje i manje

Manje mladih bez posla jer ih je sve manje i manje

Rezultati ankete o radnoj snazi u prvom kvartalu ove godine pokazali su da je u Srbiji bilo 79.200 manje zaposlenih nego u prethodnom kvartalu, dok je nezaposlenih više 43.000.

Pad zaposlenih znatniji je u neformalnoj sferi – gde ih je za 66.600 manje, i to pre svega u poljoprivredi, zbog smanjenog obima sezonskih radova. Pad zaposlenosti negativno se odrazio na nezaposlenost i neaktivnost, a to je uticalo na povećanje stope nezaposlenosti za 1,5 procentnih poena i stope neaktivnosti za 0,5 procentnih poena.

Ovom anketom dobijeni su odgvori na različita pitanja – od godina starosti zaposlenih i nezaposlenih, formalnog i neformalnog zaposlenja… Rezultati pokazuje da je, u poređenju s prvim kvartalom prošle godine, značajno smanjena nezaposlenost – jer je nezaposlenih manje 149.300 i stopa nezaposlenosti je smanjena za 4,4 procentna poena. Formalna zaposlenost povećana je za 99.400 i to uglavnom u prerađivačkoj industriji i uslugama smeštaja i hrane, dok je stopa neformalne zaposlenosti niža za 1,3 procentna poena.

Anketirano 11.915 domaćinstava

Anketom je bilo obuhvaćeno oko 14.850 domaćinstava, anketirano ih je 11.915, odnosno odgovor je dobijen od 28.730 osoba starosti 15 i više godina. Inače, anketa o radnoj snazi je najobuhvatniji i jedini međunarodno uporedivi instrument za praćenje kretanja na tržištu rada, kojom se registruju demografske i socioekonomske karakteristike stanovništva starijeg od 15 godina. Glavni cilj ove ankete je ocenjivanje obima radne snage, odnsono zaposlenog i nezaposlenog stanovništva, pri čemu se pod zaposlenošću podrazumeva rad i u formalnom i u neformalnom sektoru.

Podaci o zaposlenosti, nezaposlensoti i aktivnsoti mladih ljudi trebalo bi da zabrinu nadležene. Naime, zabeležen je pozitivan trend povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godine, ali smanjenje stope nezaposlenosti za 7,1 procentni poen, u odnosu na isti period prošle godine, nažalost nije samo rezultat smanjenja broja nezaposlenih, već i negativnog demografskog trenda i, posledično, sve manjeg populacije uzrasta od 15 do 24 godine.

Povećan je i udeo mladih između 15 i 24 godine koji niti rade niti su u bilo kakvom sistemu obrazovanja u ukupnoj populaciji i to za 2,2 procentna poena u odnosu na prethodni kvartal i iznosi 18,7 odsto. Kod onih starih od 15 do 29 godina starosti ova stopa je 24,2 odsto, što praktično znači da gotovo četvrtina mladih tog uzrasta predstavlja neiskorišćeni ljudski resurs, i sa aspekta rada i sa aspekta obrazovanja.

S druge strane, polovina novozaposlenih u istom periodu su osobe starije od 55 godina, dok je nezaposlenost najznačajnije smanjena u kategoriji od 25 do 44 godine. U periodu od prvog kvartala prošle godine do prvog kvatrala ove, i rast zaposlenosti i pad nezaposlenosti, gotovo u celosti, zabeleženi su u Beogradskom regionu i Vojvodini, dok je u južnoj i istočnoj Srbiji povećana neaktivnosti stanovništva.

Stopa zaposlenosti za stanovništvo starosti 15 i više godina iznosi 44,2 odsto, pri čemu je stopa zaposlenosti kod muškaraca 51,5 odsto, a kod žena 37,5 odsto. Najveća stopa zaposlenosti je u Beogradskom regionu – 46,6 odsto, zatim u Šumadiji i zapadnoj Srbiji – 45,7 odsto. U Vojvodini je ova stopa 43,5 odsto, a najnižu vrednost ima u južnoj i istočnoj Srbije – 40,7 odsto.

Stopa neformalne zaposlenosti niža je i u odnosu na prethodni kvartal i u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Ova stopa na nivou svih delatnosti iznosi 19 odsto, pri čemu dve trećine neformalnog sektora čini zaposlenost u poljoprivrednim delatnostima.

Stopa nezaposlenosti za stanovništvo starosti 15 i više godina iznosi 14,6 odsto, a procenat je veoma sličan za muškarce i žene – oko 15 odsto. Po regionima, ova stopa je najveća u južnoj i istočnoj Srbiji – 17,2 odsto, u Šumadiji i zapadnoj Srbiji iznosi 14,7 odsto, u Vojvodini je 13,6 odsto, a najniža stopa nezaposlenosti je u Beogradskom regionu – 13,2 odsto. .

Izvor: Dnevnik

Podelite ovaj članak