MOŽE I BOLJE: Tek svaki 4. preduzetnik u Srbiji mlađi od 30 godina

MOŽE I BOLJE: Tek svaki 4. preduzetnik u Srbiji mlađi od 30 godina

BEOGRAD – Svaki četvrti preduzetnik i tek svaki 17. vlasnik preduzeća u Srbiji je mlađi od 30 godina, rečeno je danas na osnivanju Saveta za omladinskom preduzetništvo Privredne komore Srbije.

Konstitutivnoj sednici su prisustvovali ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i predsednik PKS Marko Čadež, koji su izrazili očekivanje da će to telo popraviti tu poražavajuću statistiku.

Savet će, između ostalog, biti vodič kroz administraciju mladima koji žele da započnu svoj posao i zastupaće interese preduzeća tokom prvih pet godina poslovanja.

Udovičić je rekao da, ipak, ima pomaka i da je prošle godine bilo za šest odsto više mladih koji žele da započnu svoj samostalni biznis u odnosu na 2015. godinu.

„Najveći problem je nezaposlenost mladih, položaj na tržištu rada i nemogućnost da dođu do posla“, rekao je Udovičić. On je istakao da nema boljeg partnera od PKS da se promeni ta situacija.

„Ministarstvo će narednog meseca potpisati sporazum o saradnji upravo na temu poboljšanja svih uslova za mlade i na temu spajanja fonda za mlade talente i PKS i na temu bolje komunikacije vlade sa PKS. Cilj je da se uhvatimo u koštac sa lošim brojkama“, naglasio je Udovičić.

Ministar je rekao da od ulaganja u mlade zavisi koliko će Srbija napredovati i da koliko ulažemo u mlade toliko ulažemo u našu budućnost.

„PKS je prepoznala značaj preduzetništva i mladih u Srbiji. To je pozitivan impuls za sve mlade u Srbiji“, naglasio je Udovičić.

On je rekao da preduzetništvo znači biti hrabar i istrajan i verovati u sistem i da treba povratiti povrenje mladih u institucije.

Udovičić je rekao da članovi Saveta, koji su mladi, mogu da se pohvale izuzetnim rezultatima u poslovanju.

Čadež je rekao da su poražavajući podaci nedavnog istraživanja da je u našoj zemlji svaki četvrti preduzetnik i tek svaki 17. vlasnik preduzeća mlađi od 30 godina.

„Svaki treći ili četvrti mladi čovek u Srbiji koji traži posao je stariji od 15 godina, a mlađi od 25 godina odnosno nezaposlen“, kazao je Čadež.

Prema njegovim rečima, od 700.000 ljudi koje NSZ registruje kao nezaposlene, čak je četvrtina mlađih od 30 godina.

„Oko 150.000 mladih koji bi mogli da stvaraju novu vrednost i doprinose nacionalnom dohotku niti rade niti se školuju“, dodao je Čadež.

On kaže da će se Savet baviti strateškim razvojem omladinskog preduzetništva, zastupanjem interesa preduzeća u prvih pet godina njihovog poslovanja, unapređenjem komunikacije i ambijenta za preduzetništvo mladih i slično.

Čadež je rekao da Savet za omladinsko preduzetništvo PKS treba da umreži predstavnike privrede, akademske zajednice, države i civilnog sektora sa energijom mladih.

„Da se mladi lakše i smelije upuste u preduzetništvo i da bude što više mladih preduzetnika“, naglasio je predsednik PKS. On je naglasio da su mladi budućnost srpske ekonomije.

Mladi privrednici Isidora Filipović i Igor Jović, koji su članovi Saveta, rekli su da žele da prenesu svoje znanje i iskustvo mladima koji žele da započenu posao i da im pomognu da lakše prevaziđu probleme kroz koje su i sami prošli.

Izvor: Kurir/Tanjug

Podelite ovaj članak