Muke preduzetnika: Za doprinose bar sto papira

Muke preduzetnika: Za doprinose bar sto papira

Gomilu od najmanje 100 papira službenik prosečne preduzetničke radnje u Srbiji ovih dana, sada već po navici, uredno nosi u neku od filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Da bi se overile knjižice vlasnika i zaposlenih kao dokaz se podnose odštampane poreske prijave, ali svaki put za sve mesece počev od februara prošle godine, od trenutka od kada se porezi prijavljuju elektronski. Umesto samo „logovanjem“ u sistem, fond zdravstvenog uplatu kontroliše sa – papira. Procedura dobijanje „markice“ tako je postala i bukvalno teža.

U Srbiji trenutno radi 215.737 preduzetnika. Kada bi i svaki treći morao da papirološki dokazuje svoje uplate, nakupila bi se kula od neverovatnih 719 metara. I dalje najviša zgrada na svetu Burdž Kalifa visoka je 829 metara.

– Od prošle godine poreze prijavljujemo elektronski i samo tako je moguće – objašnjava Jasmina B., radnica jedne preduzetnipčke radnje. – Evo, sada sam štampala poreske prijave za ukupno 16 meseci. Zaposleni su na jednoj, a vlasnica na posebnoj prijavi, a svaka ima u proseku tri strane. To je ozbiljna gomila papira. Ne razumem zašto svaki put prilažemo dokaze od februara 2014. godine. A svrha eletronske prijave je da radnik u RFZO vidi u sistemu da smo platili sve obaveze.

Iskusni računovođa iz Novog Sada Jovana Beara godinama „vodi borbu“ protiv ove komplikovane procedure. Zasad bezuspešno. On objašnjava da službenici u RFZO podatke proveravaju u neažurnom fondu Poreske uprave. Radnica tada vidi da li je neka firma „žuta“, „crvena“ ili „zelena“. Tim bojama su programski obojeni rezultati provere, a jedino „zeleni“ prolaze bez problema. Žuta boja znači da sistem kaže da poslodavac nije platio doprinose, ali on odštampanim listama to demantuje. Fond onda overava knjižicu na tri meseca. Samo uz potvrdu Poreske uprave da je doprinose platio, dobija knjižicu na šest meseci.

– Ako je poslodavac crven, znači da nešto ozbljino ne valja, ali niko ne zna šta tačno – kaže Beara, koji je predsednik poslovnog udruženja UVRA. – Tada se ne priznaju ni izvodi objedinjene naplate, već mora da donese uverenje Poreske uprave o plaćenim doprinosima. Najčešće je reč o grešci unosa pri Poreskoj upravi. Nekad se čeka 15 dana, a nekad i nekoliko meseci da se stvar ispravi. Proveravali smo tačnost podataka Poreske uprave. Od sto odsto predatih zahteva, svi su poslodavci uredno plaćali poreze i doprinose, pri proveri u bazi Poreske uprave ispostavilo se da je 55 odsto ispravno. Oko 40 odsto poslodavaca je bilo žuto, a pet odsto je bilo crveno.

Centralni registar

Posebne peripetije čekaju polsodavce koji treba zaposlenima, pored markice, da obezbede i samu zdravstvenu knjižicu.

– Novom preduzetniku koga je Agencija za privredne registre prijavila na Centralni registar treba kopija rešenja APR, kopija PIB-a, kopija depo kartona, kao i M prijava na Centralni registar – objašnjava Jovan Beara. – Postavlja se pitanje kakva je onda uloga Centralnog registra i da li RFZO ignoriše podatke Centralnog registra. To je samo vrh ledenog brega. Zakon o Centralnom registru propisuje kazne za institucije koje ne razmenjuju podatke, ali, verovali ili ne, niko nije kažnjen.

Izvor: Novosti

Podelite ovaj članak