Na mukama „Agroživ”, putari, „Borovica”, „Petar Drapšin”…

Na mukama „Agroživ”, putari, „Borovica”, „Petar Drapšin”…

Na sajtu Narodne banke Srbije objavljen je spisak 100 preduzeća s najvećim iznosima blokade na kraju prošlog meseca, kojima sledi prinudna naplata. Pod prinudnom naplatom podrazumeva se obaveza i ovlašćenje NBS-a da sa svih računa tih preduzeća kod banaka na kojima imaju sredstva – dinarska ili devizna, bez njihove saglasnosti, plati obaveze po izvršnim rešenjima poreskih, carinskih, sudskih i drugih organa i nalozima po osnovu hartija od vrednosti, menica i ovlašćenja po propisanom redosledu prioriteta.

Izvršenje rešenja i naloga NBS-a obavlja se razmenom elektronskih poruka između organa prinudne naplate i banaka kroz blokadu matičnog broja dužnika, što podrazumeva blokadu svih računa dužnika kod svih banaka i zabranu banaka da takvom dužniku otvaraju nove račune.

Među sto preduzeća za koje je NBS naložio prinudnu naplatu, gotovo trećina je iz Vojvodine. „Agroživ” iz Žitišta je drugi po visini iznosa blokade među tih 100 preduzeća jer je na kraju prošlog meseca dugovao 3.869.497.928,92 dinara, i imao je čak 577 nelikvidnih dana. Agencija za krizni menayment DOO „Novi Sad” ima dug od 3.255.257.067,14 dinara i nelikvidna je čak 2.477 dana, odnosno gotovo sedam godina. „Unihemkom farma” DOO Novi Sad blokiran je zbog duga od 2.556.947.405,37 dinara i 1.510 nelikvidnih dana.

U samom vrhu preduzeća za prinudnu naplatu je i DP „Novi Sad – Gas” Novi Sad, čiji je iznos blokade 2.227.514.947,65, a koji ima 635 nelikvidnih dana. Na spisku je i „Sirmijum stil“ DOO Sremska Mitrovica s dugom od 1.856.741.525,04 dinara, mada ima samo 52 nelikvidna dana. „Azotara” DOO Subotica ima 489 nelikvidnih dana i dug od 1.46.775.177,32 dinara. „Vojvodinaput – Bačkaput” Novi Sad duguje 1.818.130,952,14 dinara i ima 152 nelikvidna dana. „Dunav grupa agregati” AD Novi Sad je nelikvidna 1.315 dana i u blokadi je zbog 1.813.417.774,57 dinara. „Saraćem” DOO Novi Sad duguje 1.753.434.200,94 dinara, a ima 1.528 nelikvidnih dana.

„Borovica transport” DOO Ruma nelikvidan je 1.166 dana, a prinudna naplata je na 1.693.052.218,83 dinara. Isto preduzeće ima još jednu prinudnu naplatu zbog duga od 1.224.132.324,71 dinara i 1.209 dana nelikvidnosti. AD „Vojvodinaput” Zrenjanin nelikvidno je 1.173 dana, a blokada se odnosi na 1.542.427.978,22 dinara. Firma „Petar Drapšin” iz Novog Sada nelikividna je 900 dana i prinudna naplata odnosi se na 1.479.430.106,46 dinara. Žitoprodukt AD Zrenjanin blokiran je zbog duga od   1.215.077.473,17 dinara i 1.460 nelikvidnih dana. Preduzeće „Seen  properties” DOO Titel je nelikvidno 740 dana, a blokarno je 1.213.415.787.59 dinara. „Lavera” DOO Novi Sad blokirana je za dug od 1.183.081.159,27 dinara, i ima 719 dana nelikvidnosti. Tržni centar NS DOO Novi Sad blokiran je zbog 1.086.051.663,33 dinara i 194 dana nelikvidnosti. Od vojvođanskih preduzeća dug iznad 1.000.000.000 dinara ima još Akcionarsko društvo Fabrika kože Ruma – 1.020.045.692,11, koje je nelikvidno 1.364 dana i SEE AGRO DOO Titel – 1.005.936.859,30 sa 740 nelikvidna dana.

Svim ostalim vojvođanskim preduzećima sledi prinudna uplata zbog duga manjeg od 1.000.000.000 dinara. Među njima su „Mitrosrem” AD Sremska Mitrovica, „Gas-feromont” AD Stara Pazova, DP „Boreli” Sombor, „Vršački vinogradi” AD Vršac, „Unibel” DOO Novi Sad, DOO „Mesopromet” Pančevo, „Eko-bras metal” DOO Novi Sad, „Super jaje” DOO Inđija i „Luks in agrar” Ž Krčedin.

„Vršački vinogradi” u stečaju

Privredni sud u Pančevu je pre nekoliko dana doneo rešenje o otvaranju stečajnog postupak nad „Vršačkim vinogradima” Vršac, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja „jer ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza”. Za stečajnog upravnika imenovana je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, a poverioci su pozvani da u roku od 120 dana prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

Izvor: Dnevnik

Podelite ovaj članak