Najava – Obuka primarnih poljoprivrednih proizvođača na temu IPARD programa

Najava – Obuka primarnih poljoprivrednih proizvođača na temu IPARD programa

Obuka primarnih poljoprivrednih proizvođača je predviđena Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2016. godinu („Sl. list Grada Novog Sada“, broj 20/2016).
Obrazovanje i usavršavanje primarnih poljoprivrednih proizvođača podrazumeva obuku primarnih poljoprivrednih proizvođača na teritoriji Grada Novog Sada kako bi se upoznali sa aktuelnim temama u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Obrazovanje i usavršavanje primarnih poljoprivrednih proizvođača će se vršiti po unapred utvrđenom programu, a prema sledećem sadržaju:

Program pretpristupne pomoći za ruralni razvoj IPARD II 2014-2020
– Ciljevi programa
– Prioriteti i mere
– Dokumenti
IPARD program – Republika Srbija
– Pravni okvir
– Opis mera u IPARD programu
– Nacionalni program ruralnog razvoja i mere
– Finansijski okvir IPARD programa za Republiku Srbiju

Uspostavljanje IPARD struktura u Republici Srbiji
IPARD iz ugla korisnika pomoći – poljoprivrednih gazdinstava

Cilj obrazovanja i usavršavanja primarnih poljoprivrednih proizvođača je obezbeđivanje višeg nivoa znanja primarnih poljoprivrednih proizvođača iz navedenih tematskih oblasti, čime im se pomaže u vođenju i unapređenju poljoprivrednih gazdinstava i nastupanju na tržištu.
Predavanja će biti održana 28. i 29. oktobra 2016. godine u Kongresnom centru „Novosadskog sajma“ u periodu od 16 00 do 20 00 časova.

Obuku primarnih poljoprivrednih proizvođača će sprovoditi Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje „Serbia organika“ iz Beograda, a sa kojom je Gradska uprava za privredu zaključila ugovor i uz čiju finansijsku podršku se realizuje obuka.

Zainteresovani se mogu prijaviti na sledeće kontakte: Ivanka Čubrilo, 021/ 6614-085; 6624-282; 452-414, [email protected]  i  [email protected], 065 855 68 68

http://www.serbiaorganica.info/najava-obuka-primarnih-poljoprivrednih-proizvodaca-na-temu-ipard-programa/

Izvor: Serbia organika

Podelite ovaj članak