Nauci su potrebne žene

Nauci su potrebne žene

Uz misao vodilju “Svetu je potrebna nauka, a nauci su potrebne žene”, kompanija “Loreal Balkan” već petu godinu u Srbiji trima najboljim mladim naučnicama dodeljuje stipendiju “Za žene u nauci”.

Novčani iznos je 5.000 evra, a konkurs za 2016. godinu otvoren je do marta. Ova prestižna stipedija predstavlja podsticaj i promociju žena u nauci i poznata je naučnoj zajednici širom sveta, čulo se na jučerašnjoj promociji Nacionalnih Loreal stipendija na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

– Program stipendija se kod nas sprovodi u saradnji Nacionalne komisije za Unesko, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i komapanije “Loreal Balkan”. Uslovi su da mlada naučnica ima do 35 godina života, da radi u oblasti prirodnih nauka i da najmanje ima upisan doktorat – kaže Sanja Burg, kordinatorka programa za “Žene u nauci” za Srbiju i Bugarsku i menayerka korporativnih komunkacija u kompaniji “Loreal Balkan”.

– Ovo je jedan od retkih programa koji promoviše mlade žene afirimisane u raznim naučnim oblastima. Moramo biti svesni koliko je osnaživanje žena posebno u nauci važno na ovim prostorima i u kulturi koja tradicionalno žene dominatno vidi kao majke i domaćice – kaže dr Milica Pavkov Hrvojević, dekanica Prirodno-matematičkog fakulteta i ističe da se na putu jednakosti treba suočiti s predrasudama i sterotipima. Neki od njih su već pali, a to je, da ako je suditi po odnosu sedam prema tri u korist broja studentkinja na PMF u Novom Sadu, muškarci nisu dominantni u fundamentalnim naukama, istakla je Pavkov Hrvojević.

Vanredna profesorka, mlada matematičarka s ovog fakulteta dr Jelena Aleksić, dobitnica je Nacionalne Lorealove stipedije za 2015. godinu. Kako kaže, stipendija je izuteno značajna i kao priznanje, ali i kao konkretan podsticaj za dalji naučni angažman za koji su itekako značajni i studijski boravci i prisustvovanje naučnim kongresima u svetu.

Dobitnica ove stipendije za 2014. godinu dr Jovana Grahovac sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, svim koleginicama poručila je da konkurišu za stipendiju, i to s konkretnim projektom, kako bi dobile značajnu  podršku radu.

Izvor: Dnevnik

Podelite ovaj članak