Neće biti lako postati direktor firme u javnom sektoru

Neće biti lako postati direktor firme u javnom sektoru

Direktori javnih preduzeća ubuduće će, pre nego što stupe na funkciju, morati da prođu proveru znanja. Vlada Srbije donela je uredbu o merilima za izbor direktora zbog koje će oni morati da pokažu kakvi su poznavaoci struke, stranog jezika i rada na kompjuteru. Kandidati će biti ocenjivani ocenama od jedan do tri. Na osnovu usmene i pisane provere stručne osposobljenosti, znanja i veština, direktore će ocenjivati komisija.
Testiranjem bi trebalo da bude obuhvaćeno 740 direktora koji će voditi preduzeća u nadležnosti republike i lokalnih samouprava.
Ukoliko neki od njih ne pokaže dovoljno znanja iz stranog jezika i poznavanja rada na računaru, prosek se može popraviti diplomom i radnim iskustvom. Naime, predviđene su i ocene za visinu stručne spreme pa master nosi ocenu dva, doktori nauka imaju ocenu tri, a na isti način boduje se i radno iskustvo – za manje od deset godina ocena je jedan, od 10 do 15 godina – dva, dok se za 15 i više godina radnog iskustva dobija ocena tri.
Dodatne poene donosi i stručna osposobljenost stečena radom na poslovima koji su povezani s poslovima javnog preduzeća, a tu odredbu kritikuju iz nevladinog sektora.
– Suština Zakona o javnim preduzećima treba da bude da se dobije najbolji mogući menadžment, a mi ćemo, po svoj prilici, nakon zakona i ovih merila dobiti partijski, zato što su neke odredbe isključivo naklonjene i usmerene na to da partijski kadrovi opet dobiju prednost u odnosu na ljude koji su stručni za obavljanje poslova upravljanja javnim preduzećima – kaže Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija. – Vladina Uredba je neophodan pravni akt, a da li je u pitanju puko zadovoljavanje forme ili suštinska promena, ostaje da se vidi.

Izvor: Dnevnik

Podelite ovaj članak