Nova Gajdobra dobija turističku zonu na 26 hektara

Nova Gajdobra dobija turističku zonu na 26 hektara

Nova Gajdobra: Nova Gajdobra, selo sa oko 1.400 stanovnika, a od Bačke Palanke udaljeno jedva deset kilometara, postaće turističko-rekreativni centar cele opštine koja broji preko 55.500 stanovnika koji žive u 14 naseljenih mesta u Bačkoj i Sremu.

 Odbornici Skupštine Bačkopalanačke opštine usvojili su Odluku o izradi Nacrta plana detaljne regulacije turističko-rekreativne zone koja će obuhvatiti preko 26 hektara zemljišta u Novoj Gajdobri. Preciznije, okvirni obuhvat prostornog plana nalazi se između sela i Kanala DTD, a u Mesnoj zajednici kažu da je reč o turističkom kompleksu koji je u izgradnji.

Sredstva za izradu Plana obezbediće Opština Bačka Palanka iz budžeta, ali i suinvestitor iz Beograda koji je zainteresovan za izgradnju planiranih sadržaja u Novoj Gajdobri   

Urbanisti kažu da je prostorni plan definisao pretežnu namenu zemljišta, pravila uređenja i građenja po zonama i celinama. Zone i kompleksi turističko-rekreativnog sadržaja treba da su u funkciji sporta, rekreacije i različitih vidova turizma, a misli se na izletnički, sportsko-rekreativni, kulturno-manifestacioni, lovni, ribolovni, ekološki i seoski turizam. Oni koji se raduju i zvaničnom početku realizacije ovog projekta, odnosno krupne investicije o kojoj se godinama ovde govori, kažu da će uskoro Nova Gajdobra, ali i susedna Gajdobra koja je udaljen jedva dva kilometara, imati svašta nešto. A to,  prevedeno na stručan jezik znači da je ovde dozvoljena gradnja najraznovrsnijih objekata. Dozvoljne je izgradnja hotela i motela, ali i, na primer, strelišta, izletišta, golf terena, bazena, škola u prirodi… Sasvim je izvesno da će u novim objektima posla biti za razne struke.

Nova Gajdobra, zajedno sa susednom Gajdobrom, već ima industrijsku zonu, u kojoj u nekoliko fabrika radi 1.000 ljudi, te da u ova dva nema nezaposlenih

Da bi se planirano gradilo, a to je osnovni uslov, kompleks mora biti opremljen neophodnom saobraćajnom, vodnom, energetskom i elektronskom komunikacinom infrastrukturom. Projektanti kažu da je cilj izrade Plana stvaranje planskog osnova za prostorno uređenje i izgradnju na području koje je namenjeno turističko-rekreativnim sadržajima. Sredstva za izradu Plana obezbediće Opština Bačka Palanka iz budžeta, ali i suinvestitor iz Beograda koji je zainteresovan za izgradnju planiranih sadržaja u Novoj Gajdobri. Kada se ovakvim planovima doda činjenica da Nova Gajdobra, zajedno sa susednom Gajdobrom, već ima industrijsku zonu, da u ova dva sela radi nekoliko fabrika u kojima radi 1.000 ljudi, te da u ova dva sela koja zajedno imaju oko 4.000 stanovnika nema nezaposlenih, odnosno da su posao dobili svi koji su to hteli, može se reći da je razvoj stigao u ovaj deo Bačke, a sa njim i najava još boljeg života.

Izvor: Dnevnik

Podelite ovaj članak