Grad Novi Sad

Grad Novi Sad

grbnsad

Opšti podaci o Gradu
Površina: 702,7 km2
Broj stanovnika: ~ 360.000
Naseljena mesta: Čenej, Begeč, Budisava, Bukovac, Futog, Ledinci, Petrovaradin, Sr. Kamenica, Stepanovićevo, Veternik, Kisač, Kać, Kovilj, Rumenka
Podaci o privredi:
Broj aktivnih preduzeća: ~ 10.500

Broj radnji: ~ 15.000
Broj zaposlenih: 128.405

  • U prerađivackoj industriji: ~ 10%
  • U trgovini: ~ 15%
  • Kod preduzetnika: ~ 20%

Kontakt:
Adresa: Trg slobode 1, 21000 Novi Sad
tel / fax: 021/ 420-066; 021/ 525-931

[email protected]
Gradonačelnik: Miloš Vučević
tel: 021/ 522-377; 021/ 522-451
fax: 021/ 525-931
[email protected]
www.novisad.rs

 

Podelite ovaj članak