O Centru za bankarstvo i osiguranje

O Centru za bankarstvo i osiguranje


Centar za bankarstvo i osiguranje
je jedan od centara u Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga.slika_77Bankarstvo i osiguranje su specifične privredne delatnosti i u uskoj su korelaciji i sa globalnim ciljevima društvenog i privrednog razvoja, kao što su: održavanje cenovne i valutne stabilnosti, dinamiziranje proizvodnje i izvoza, reforme realnog i finansijskog sektora i poboljšanje životnog standarda stanovništva. Upravo zato u okviru Saveta, Centar okuplja eminentne stručnjake iz ovih oblasti sa područja Regiona, kako bi na najbolji način mogao da kroz delokrug svojih aktivnosti odgovori na sve zahteva sve dinamičnijeg tržišta. U svojim aktivnostima, Centar za bankarstvo i osiguranje i obrazovanje sarađuje i koordinira sa drugim centrima u Stručnoj službi Komore, drugim komorama i institucijama, a sve u cilju ostvarivanja zadataka iz svog delokruga i ostvarivanja zajedničkih interesa privrede sa područja Komore. Delokrug Centra za finansije, bankarstvo, osiguranje i obrazovanje je praćenje instrumenata i mera ekonomske politike, naročito iz domena ovih delatnosti, sagledavanje stanja na području finansijskog tržišta i tržišta kapitala, poslovanje i usklađivanje interesa finansijskih organizacija sa interesima privrede, unapređenje rada, sa zahtevima i standardima tržišne privrede i zajedničko delovanje prema nadležnim organima i institucijama.Centar za finansije, bankarstvo, osiguranje i obrazovanje obavlja sledeće poslove i zadatke:

  • Prati zakonodavnu osnovu organizovanja i funkcionisanja banaka, organizacija osiguranja i drugih finansijskih organizacija, efekte njihove primene i daje predloge za izmenu i dopunu već postojećih ili donošenje novih zakonskih i podzakonskih akata.
  • Razmatra mere monetarne politike i njihovo dejstvo na kreiranje ambijenta privređivanja, kako za finansijski sektor, tako i za ukupnu privredu, s obzirom na njihov značaj za stabilnost uslova privređivanja, privredni razvoj i privlačenje stranih investicija.
  • Sagledava poslovnu politiku i poslovanje organizacija osiguranja i banaka, sa posebnim osvrtom na bilansnu strukturu sredstava, finansijski potencijal, obim i strukturu plasmana, učešće banaka u privatizaciji preduzeća, kreditiranje malih i srednjih preduzeća, kreditiranje proizvodnje i razvojnih programa, kamatnu politiku, obavljanje platnog prometa.
  • Inicira i prati uvođenje inovativnih poslova, kao što su investiciono bankarstvo, razvoj bezgotovinskog načina plaćanja i stvaranje novih institucija, koje treba da obezbede povoljan tržišni ambijent za poslovanje investiranja i razvoj privrede.
  • Povezuje aktivnosti između finansijskih i privrednih organizacija i fondova za razvoj privrede, naročito u delu kreditiranja projekata za razvoj infrastrukture, poljoprivrede, malih i srednjih preduzeća, kojima treba da se podstiče ravnomerniji regionalni razvoj, poveća zaposlenost i efikasnosti poslovanja.
  • Organizuje promotivne aktivnosti u cilju povezivanja banaka organizacija osiguranja i drugih finansijskih organizacija sa zainteresovanim partnerima.
  • Organizuje i priprema sednice Saveta Centra, dostavlja zaključke sa sednica predsedniku Komore, nadležnim organima i institucijama i prati njihovu realizaciju.
  • Organizuje edukacije, seminare, savetovanja i prezentacije, na kojima se obrađuju i razmatraju teme od interesa za finansijski sektor i privredu u celini.

Podelite ovaj članak