O Centru za poljoprivredu

O Centru za poljoprivredu

poljoprivredaPoljoprivredno prehrambeni kompleks predstavlja najznačajniji deo privrede Regiona. Oblast poljoprivredne proizvodnje po mnogo čemu je specifična oblast privrede. Ona ima svoje ekonomske i socijalne funkcije i funkciju zaštite životne sredine. Pored toga, poljoprivreda u velikoj meri doprinosi stvaranju ukupne vrednosti društva, a direktno i indirektno angažuje veliki deo populacije.

U cilju podrške, edukacije, promocije i zauzimanja stavova o pitanjima od značaja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, i prehrambenu industriju, na području Regiona, formiran je Centar za poljoprivredu.

Konstituisanjem Centra za poljoprivredu obrazovane su četiri grupacije:

– Grupacija za biljnu proizvodnju, formirana je u cilju što neposrednijeg uključivanja u razmatranje aktuelne problematike iz ove oblasti i pokretanje inicijativa na rešavanju konkretnih problema biljne proizvodnje.
– Osnovni zadatak Grupacije za stočarsku proizvodnju je razmatranje i rešavanje problema u stočarskoj proizvodnji na području Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga.
– Grupacija za preradu ima za cilj što neposrednije uključivanje u razmatranje aktuelne problematike industrijske proizvodnje i pokretanje inicijativa na rešavanju konkretnih problema, kao i u ukupnih uslova privređivanja u Regionu.
– U cilju prestrukturiranja privrede Regiona u pravcu ekonomski efikasnije proizvodnje, kao i povećanja ekonomske efektivnosti privrede, osnovana je Grupacija za zadruge, mala i srednja preduzeća.

Podelite ovaj članak