O Centru za privredni sistem, MMSP i preduzetništvo

O Centru za privredni sistem, MMSP i preduzetništvo

Centar za privredni sistem, MMSP i preduzetništvo predstavlja osnovni oblik rada i organizovanja komorske delatnosti. Privredni-sistem-o-centru-slika-1

Realizujući opredeljenje Komore da se podstakne i unapredi saradnja privrede i lokalne samouprave i osposobe privredni subjekti za brže uključivanje u međunarodne integracione procese, Centar za privredni sistem, MMSP, preduzetništvo akcenat svojih aktivnosti stavlja na oživljavanje privrede u Regionu, kroz identifikaciju i punu valorizaciju svih raspoloživih potencijala od značaja za lokalnu samoupravu.

Ceneći značaj mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetništva koji su motor ekonomskog razvoja Centar svojim aktivnostima pomaže stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta za njihovo osnivanje, osnaživanje i razvoj.

Animacija kompanija za aktivnije učestvovanje u različitim oblicima međunarodnih ekonomskih odnosa pretpostavlja organizaciju tematskih sastanaka i konferencija u Komori, uz učestvovanje eksternih eksperata iz zemlje i inostranstva. Svakako bitan deo aktivnosti Centra odnosi se na predstavljanje Regiona u inostranstvu, kroz održavanje različitih prezentacija i učestvovanje u privredno-državnim delegacijama, kao i kroz organizaciju predstavljanja preduzeća u inostranstvu putem participiranja na različitim sajmovima, izložbama i privrednim manifestacijama.

Pored toga, unapređivanje ekonomskih odnosa realizuje se i kroz organizaciju predstavljanja inostranih sajmova i preduzeća u samoj Komori, zatim putem redovnog obaveštavanja članova Komore o atraktivnim privrednim manifestacijama u inostranstvu, itd.

Centar u svoju izdavačku delatnost svrstava brošure od značaja za privrednike na srpskom, engleskom, nemačkom, italijanskom i ruskom jeziku,  dok je korporativni film snimljen na više jezika. privredni-sistem-o-centru-slika-2

Odnos turizma i privrednog razvoja karakteriše visok stepen korelacije te se turizam zbog svojih brojnih pozitivnih efekata na celokupnu privrednu aktivnost može iskoristiti kao faktor bržeg privrednog razvoja. Uticaj turizma na privredni razvoj konkretno se ostvaruje preko uticaja turističke potrošnje i investicija namenjenih turizmu, na opštu privrednu aktivnost i učešće u stvaranju društvenog proizvoda.

Investicije u turizam su važna pretpostavka za korišćenje mogućnosti koje on pruža kao elemenat razvojne politike. Efikasnije korišćenje turističkih potencijala se ne može postići samo pukim posedovanjem prirodnih i sličnih prednosti za bavljenje turizmom nego zahteva i određene investicije u objekte, infrastrukturu, kadrove itd.  Aktivnosti Centra će se kretati smerom razvoja turističkih potencijala Regiona.

Ovako koncipiranim načinom rada Centar, pruža logističku i stručnu podršku u brojnim aktivnostima drugih centara u Komori, što omogućava efikasniji rad i delovanje Komore i njenih organa.

Svakodnevno uređivanje internet prezentacije Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, predstavlja najmasovniji deo eksternog komuniciranja i time zaokruživanje postavljenih visokih standarda u profesionalnom radu.

Podelite ovaj članak