O procentu uvećanja plata u oktobru, uskoro radna grupa za poreze na automobile

O procentu uvećanja plata u oktobru, uskoro radna grupa za poreze na automobile

BEOGRAD – Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je večeras da je za povećanje plata i penzija potreban ekonomski rast, a ne samo fiskalni rezultat, i da će se tačan procenat povećanja znati u oktobru, posle posete Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Vujović je, gostujući na RTS-u, rekao da u ovom trenutku Srbija ima suficit budžeta, ali da će na kraju godine zabeležiti blagi deficit od oko 2,0 odsto, a da se u narednoj godini očekuje mnogo manji deficit od 1,5 do 1,7 odsto BDP-a.

„Mi smo ovu godinu započeli sa projekcijama rasta od 1,2 odsto, to je podignuto na 1,8 odsto, a na osnovu većih investicija i svih drugih performansi, to smo podigli na oko 2,5-2,6 odsto, što se sada ostvaruje i možemo to čak i da premašimo“, naveo je ministar.

Ovakvi rezultati, kako je istakao, nam daju osnov da verujemo da možemo da ostvarimo trajni prostor za povećanje plata i penzija.

Na pitanje kako je MMF ublažio svoj stav prema povećanju plata i penzija, Vujović je ukazao da kada se u okviru trogodišnjeg programa ostvaruju očekivani rezultati tada obično nema prostora za povećanje plata, ali da to nije slučaj sa Srbijom, jer je ostvarila natprosečno dobre rezultate.

Krajem oktobra, kada Misija MMF-a dođe na zvanične pregovore, Srbija će imati rezultate za tri kvartala, i znaće se preciznije za koliki će procenat biti poboljšane plate i penzije, istakao je Vujović.

Uskoro radna grupa za poreze za motorna vozila

Vujović je izjavio da je za Srbiju važno donošenje jednostavnog poreskog sistema gde će sve dažbine i nameti biti proporcionalni ekonomskoj moći zemlje.

Vujović je najavio formiranje radne grupe, u koju će biti uključeni Poreska uprava i sektor Ministarstva finansija koji se bavi razrezivanjem stopa poreza, kao i MUP i svi drugi nadležni sektori.

„Želimo da rezultat bude slično ukupno poreske opterećenje, tako da oni koji imaju automobile sa većom kubikažom a manje vrednosti, ne budu preopterećeni kao danas“, naveo je Vujović.

On je objasnio da će ljudi koji imaju automobil vredan 300 evra i dalje plaćati porez, ali da će poreska stopa biti realna i proporcionalna vrednosti automobila. Isto tako, poreska stopa će biti viša za automobile veće vrednosti.

Ističući da je procedura već pokrenuta, ministar je rekao da očekuje da će ona biti završena u narednih mesec, dva i da će se od 1. januara novi propis naći u primeni.

Situacija u EPS-u bolja nego ranije

Vujović je izjavio da je situacija u EPS-u danas mnogo bolja nego pre četiri meseca, i da je kompanija poboljšala naplatu potraživanja i da smanjuje gubitke.

Vujović je rekao da očekuje kvalitetnije upravljanje u EPS-u, kao i da sam EPS postane efikasniji, da investira u obnovljive izvore energije kako bi postao kompanija koja će biti atraktivna i stranim investitorima na duži rok.

Na pitanje kako će se, nakon poskupljenja struje od 1. oktobra, kontrolisati da taj novac ne ode na potrošnju i plate u EPS-u, ministar je odgovorio da se to rešava kvalitetnim upravljanjem u samom preduzeću.

„Postoji kredit Evropske banke za obnovu i razvoj od 200 miliona evra koji se sada približava stanju da može da bude povučen, a to je pretpostavljalo određene promene u kvalitetu, strukturi i broju menadžera u EPS-u“, naveo je Vujović.

EPS je godinama ranije, kako je dodao, imao logiku da bude na pozitivnoj nuli, da ne treba da ostavi previše viška, da ne treba da uplaćuje neke velike dividende državi, što su neka druga javna preduzeća radila.

„Očekujem da EPS bude jedno javno preduzeće koje će ne samo biti konkurentno na svetskom nivou, nego koje će biti atraktivno za buduće investitore“, istakao je.

Upitan koliko će biti poskupljenje struje u sledećoj godini, Vujović je rekao da će sve stare računice biti predmet preispitivanja kao što su predmet periodičnog preispitivanja i sve druge fiksne veličine koje uređuje država.

„To je dobra praksa sa kojom ćemo nastaviti“, kazao je ministar, dodajući da je ta procedura ove godine rezultirala minimalnim povećanjem cena struje.

Racionalzacija javne uprave da prati realnost, ne samo želje

Procedura racionalizacije broja zaposlenih u javnoj upravi treba da ispoštuje ne samo nečije želje, već i ono što nameće realnost, izjavio je Vujović.

„Nije tako lako vršiti smanjivanje broja zaposlenih a da se pri tome ne dovede u pitanje tehnološka održivost procesa, da se ne dođe u situaciju da iza onih koji su spremni da idu u penziju ostanu nepopunjena mesta za koja nema dovoljno kvalifikovanih, iskusnih ljudi“, rekao je Vujović .

Taj problem se, kako je objasnio, može prevazići na više načina, između ostalog prižanjem mogućnosti pojedinim ljudima da i posle 60 ili 65 godina života produže da rade, što bi bilo zasnovano na argumentovanim odlukama menadžmenta.

Vujović je kao primer naveo da se prošle godine u Ministrarstvu finansija išlo sa smanjenjem od oko 750 zaposlenih na broj od oko 10.000 ljudi, na osnovu takozvanih linearnih metoda.

„Sada imamo i horizontalnu i vertikalnu analizu koja pokazuje da na nekim mestima treba povećati broj ljudi, kao što je budžetska inspekcija, kao što je interni odit, mesta koja su jako važna za kvalitet funkcionisanja Ministarstva finansija, a da neke sektore treba izmestiti i time otvoriti prostor za druge, dok druge treba smanjiti“.

Misija Međunarodnog monetarnog fonda je po tom pitanju, kako je rekao, zauzela jednu vreoma razumnu poziciju.

„Oni kažu, ne želimo da vas pritiskamo, vidimo da ostvarujete ono što je najvažnije a to je iznos troška plata u budžetu. Tu se mi držimo pravila koja smo dogovorili“, istakao je ministar.

Vujović je naveo da MMF očekuje da ćemo, u saradnji sa Svetskom bankom, u funkcionalnim analizama, koje su već urađene, i u onima koje će se tek raditi sami proceniti gde postoje mogucnosti da se celi sektori ukinu, da se neke agencije ukinu ili spajaju, ocenivši da je „to pravi put za budućnost“.

Na primedbu da privreda očekuje bolju poresku upravu, on je podsetio da je pre godinu dana urađen program transformacije i detaljan snimak svih pozicija u preko 180 kancelarija po Srbiji i da se došlo do predloga da će ciljni broj kancelarija biti oko 35 u budućnosti.

„Prelaz sa tih 180 kancelarija na 35 biće postepen“, rekao je Vujović.

Reforma Poreske uprave će, kako je objasnio, pored redefinisanja broja kancelarija i ljudi, obuhvatiti i promenu dosadašnje prakse, tako da poreski inspektor kada dođe na posao neće unapred znati gde će ići na teren, da li u firmu X, ili u firmu Y, čime se sprečava dogovaranje sa firmom koju obilazi, otklanja njihova subjektivnost u radu i uspostavlja kontrola koja inspektoru neće biti očigledna.

„Poreski inspektori moraju da pojačaju svoje stručne sposobnosti, da budu spremni da prave pravu, suštinsku kontrolu i reviziju pozicija firmi, a ne samo proveru fiskalnih račina, koja je važna, ali nije samo ona važna“, poručio je Vujović.

Izvor: Tanjug

Podelite ovaj članak