Obavezno osiguranje domaćih životinja

Obavezno osiguranje domaćih životinja

Kod nabavke goveda, svinja, ovaca i koza poljoprivrednici koji podignu kredit moraju životinje da osiguraju. Prema objašnjenju ministarstva, zaključuje se polisa osiguranja u korist banke. U slučaju uginuća, odnosno prinudnog klanja zbog bolesti ili nesrećnog slučaja, osiguravajuće društvo preuzima obavezu da izmiri ostatak duga banci.

U slučaju da se opredele da period otplate bude od tri do pet godina, rate mogu isključivo biti šestomesečne. Posebne pogodnosti, u pogledu niže kamatne stope, imaju vlasnici poljoprivrednih gazdinstava koji su mlađi od 40 godina, žene i poljoprivrednici koji rade u područjima sa otežanim uslovima. Nominalna kamatna stopa je jedan odsto.

– Kreditom sa rokom otplate od tri do pet godina, korisnici mogu nabaviti samo određene vrste mehanizacije i opreme i mogu da ostvare samo jedan zahtev tokom godine – kažu u ministarstvu. – Za razliku do maksimalnog iznosa mogu da ostvare pravo na subvencionisani kredit za nešto drugo, ali uz otplatu od godine do tri. Ukoliko se poljoprivrednici opredele da koriste kredit sa rokom otplate do tri godine, mogu da ostvare pravo na mirovanje u otplati glavnice u periodu do godinu dana. Sredstva se odobravaju u dinarima i vraćaju u istoj valuti.

Banke koje daju subvencionisane poljoprivredne kredite su: Zberbanka, Erste, NLB, Prokredit banka, Banka Inteza, OTP, Kredi agrikol, Unikredit, Halk banka, Komercijalna banka i Banka Poštanska štedionica.

Izvor: Novosti

Podelite ovaj članak