Obuka na temu: ˝OBRAČUN ZARADA I DRUGIH LIČNIH PRIMANJA˝

Obuka na temu: ˝OBRAČUN ZARADA I DRUGIH LIČNIH PRIMANJA˝

Obracun_zaradaRegionalna privredna komora Novi Sad organizuje obuku na temu:

˝OBRAČUN ZARADA I DRUGIH LIČNIH PRIMANJA˝

Cilj obuke:

je da se kroz praktične primere omogući polaznicima da ovladaju tehnikama i procedurama potrebnim za obračun zarada, obračun zarada u specifičnim situacijama i obračun drugih ličnih primanja.

Program obuke:

 • Zakonski okvir
 • Obračun zarade
 • Obračun zarade u specifičnim slučajevima
 1. radni odnos sa penzionerom,
 2. radni odnos sa nepunim radnim vremenom,
 3. bolovanje do 30 dana,
 4. bolovanje preko 30 dana,
 5. porodiljsko odsustvo
 6. plaćanje doprinosa bez isplate zarade
 • Rokovi za obračun i isplatu zarade
 • Obračun drugih ličnih primanja
 • Obračun po osnovu ugovora van radnog odnosa
 1. Ugovor o delu
 2. Ugovor o autorskom honoraru
 3. Ugovor o zakupu
 4. Obračuni za isplate ličnih primanja nerezidentima
 5. Ostali ugovori
 • Knjiženje obračuna zarade i obračuna drugih ličnih primanja
 • Prikaz procedura za predaju poreskih prijava elektronskim putem na portalu poreske uprave
 • Prikaz procedure za prijavu radnika elektronskim putem
 • Vežbe

Vreme trajanja obuke: Ukupno: 8 časova

 • I dan: 18. april 2016. od 16 h – 19:30 h
 • II dan: 20. april 2016. od 16 h – 19:30 h

Polaznici koji se prijavljuju kao fizička lica, ne popunjavaju podatke o preduzeću*.

Kotizacija za učešće na obuci iznosi 12.000,oo dinara (sa PDV-om) po polazniku.

Rok uplate: 15. aprila 2016. godine

NAPOMENA: Prijavom i uplatom do 11. aprila 2016. godine, cena Kursa iznosi 9.600,00 dinara (sa PDV-om) po polazniku

 

Obuka je namenjena:

Zaposlenima u finansijama, računovodstvu, administraciji i ljudskim resursima, kao i svim drugim licima koja su zainteresovana da savladaju deo računovodstva koji se bavi obračunima.

Autor obuke i predavač:

NEVENA PETKOVIĆ – Šef računovodstva u privrednom društvu ACCOUNT DOO NOVI SAD. Praktična znanja je stekla kroz rad u privredi u segmentu računovodstva, finansija i revizije. Sastavljanje, analiza i kontrola izveštaja o poslovanju su uža specijalnost predavača. Autor je i predavač na edukativnim seminarima iz oblasti računovodstva, menadžmenta i poreskih propisa. Član je Udruženja poreskih savetnika Srbije. Autor je i koautor mnogih obuka iz oblasti računovodstva. Predavač je i koautor na obukama za samostalnog knjigovođu koje se održavaju u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad

Dodatne informacije: mr Arijan Avramov, tel: 021/480-20-87021/480-20-87 ; 064/841-8510064/841-8510  ili [email protected] , MSc Marija Mišić, tel: 021/480-20-82021/480-20-82  i 064/841-8529064/841-8529  ili [email protected] .

Prijava:

PRIJAVA:

Podelite ovaj članak