Od novog Zakona o radu – 20 kolektivnih ugovora

Od novog Zakona o radu – 20 kolektivnih ugovora

U Srbiji je od usvajanja izmena i dopuna Zakona o radu zaključeno 12 kolektivnih granskih ugovora u javnom sektoru, šest kolektivnih ugovora u javnim preduzećima i dva kolektiva ugovora u privatnom sektoru – putnoj privredi i sa estradnim umetnicima, izjavio je 30. novembra 2015. godine pomoćnik ministra za rad Zoran Lazić.

„Nakon donošenja izmena i dopuna Zakona o radu polovinom 2014. godine, Srbija je podigla socijalni dijalog na viši nivo. Održano je mnogo više sednica Socijalno-ekonomskog saveta na republičkom nivou i uz pomoć Tvining projekta smo uspeli da osnujemo još oko 20 lokalnih socijalno-ekonomskih saveta“, rekao je Lazić Tanjugu.

On je na konferencija „Kolektivno pregovaranje – između realnosti Srbije i vizije Evrope, koja je održana u Savezu samostalnih sindikata Srbije rekao da Ministarstvo za rad pokušava na svim nivoima, poslodavcima i zaposlenima, da ukaže da je socijalni dijalog ključ rešavanja svih problema u radnim odnosima.

Lazić je rekao da je od usvajanja izmena i dopuna Zakona o radu bio zaključen i kolektivni ugovor za hemiju i nematal, ali da ga je, nažalost, Unija poslodavaca Srbije otkazala i pre nego što je počeo da se primenjuje.

„Srbija prati praksu EU u toj oblasti. To je naša obaveza, da se usklade radni odnosi sa evropskom regulativom i praksom“, naglasio je pomoćnik ministra.

Lazić je poručio da treba što više razgovarati u okviru socijalnog dijaloga, ali ne samo na republičkom već i na nivou preduzeća i lokalnih samouprava.

„Treba da održavamo seminare, radionice i treninge za poslodavce i zaposlene, da ih ubedimo da socijalnim dijalogom i kolektivnim pregovaranjem možemo da ostvarimo blagostanje u radnim odnosima, a onda i cele naše privrede“, istakao je on.

Kako je rekao, socijalni dijalog je jedan od najvažnijih faktora za blagostanje svakog društva, a jedan od njegovih najvažnijih segmenata je kolektivno pregovaranje.

Na konferenciji su učestvovali i predstavnici S S S S, UGS Nezavisnost, Unije poslodavaca Srbije i Privredne komore Srbije i tom prilikom su predstavnici Saveza samostalnih sindikata Hrvatske predstavili iskustva u toj zemlji i bazu podataka kolektivnih ugovora.

Sekretar Veća S S S S Zoran Mihajlović i potpredsednik te sindikalne organizacije Duško Vuković su poručili da socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje treba podići na viši nivo u Srbiji i upozorili da u privatnom sektoru gotovo da nema kolektivnih ugovora.

Oni kažu da je ta oblast u Srbiji i dalje na početku razvoja i podsećaju da je u Srbiji socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje počelo da se razvija još posle Prvog svetskog rata.

Predstavnik Radničke komisije Španije Luis Fernardo Peres Pena se uključio preko video linka i poručio da ljudsko dostojanstvo i kvalitet rada moraju biti na prvom mestu, a ne samo otvaranje radnih mesta.

Ana Milićević Pezelj iz S S S Hrvatske je rekla da na ovim prostorima još ne postoji kultura pregovaranja i da socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje treba da „živi“ ne samo kada ima novca, jer je njegov smisao rešavanje problema.

 

Izvor: Tanjug

 

Podelite ovaj članak