Odobreni stručni seminari za stečajne upravnike

Odobreni stručni seminari za stečajne upravnike

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je priznala pet stručnih seminara koje organizuje Regionalna privredna komora Novi Sad u 2016. godini, a učešće na njima je jedan od uslova u postupku obnavljanja licence.

1. PRAVA POVERILACA (sa posebnim osvrtom na izlučne, razlučne i stečajne, kao i obaveze prema JP i JKP za isporučene usluge)

2. PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

3. PRAVILNIK O NAKNADAMA I NAGRADAMA STEČAJNOM UPRAVNIKU

4. BANKROTSVO STEČAJNOG DUŽNIKA

5. STEČAJNI POSTUPAK U PRAKSI

Na osnovu člana 4. stav 4. Pravilnika o načinu izdavanja i obnavljanja licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS“,broj 22/10), Upravni odbor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, na sednici održanoj dana 01. februara 2016. godine, usvojio je Odluku o stručnim seminarima i kursevima koje organizuje ili priznaje Agencija u 2016. godini, licima koja podnose zahtev za izdavanje, odnosno zahtev za obnavljanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika:

http://www.alsu.gov.rs/bap/upload/documents/odluke/Odluka%20seminari%202016.pdf.

Spisak svih stručnih seminara i kurseva koje organizuje ili priznaje ALSU u 2016. godini: http://www.alsu.gov.rs/bap/upload/documents/odluke/Spisak%20priznati%20seminari%202016.pdf,

Sve dodatne informacije mogu se dobiti od Jelene S. Stankov, na telefone: 021/48 020 85 ili 065/8 560 382, ili e-mail: [email protected].

Podelite ovaj članak