Održan informativno-instruktivni seminar „NAPLATA POTRAŽIVANJA U STEČAJU“

Održan informativno-instruktivni seminar „NAPLATA POTRAŽIVANJA U STEČAJU“

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 09. maja 2015. godine je održan seminar na temu NAPLATA POTRAŽIVANJA U STEČAJU. Informativno – instruktivni seminar iz oblasti stečajnog zakonodavstva je namenjen: stečajnim upravnicima, njihovim asistentima i knjigovođama, advokatima, predstavnicima banaka i kompanija i privatnim izvršiteljima.

WP_20150509_002

Seminar je usklađen sa Odlukom ALSU, br. I-01-174/15, od 30.01.2015. godine, kojom se ovaj seminar u organizaciji RPK Novi Sad priznaje stečajnim upravnicima u postupku podnošenja zahteva za izdavanje ili obnavljanje licence stečajnog upravnika!

WP_20150509_09_41_13_Pro

Na seminaru je bilo reči o ovom veoma važnom aspektu poslovanja svakog privrednog subjekta, posebno u situacijama kad je smanjen obim poslovanja ili u stečaju privrednog subjekta, koji još posebno otežava i produžava mogućnost naplate potraživanja, pa se često od privrednih subjekata zahteva pokretanje postupka za prinudno ostvarivanje potraživanja.

GORDANA AJNŠPILER POPOVIĆ- Sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu je posebnu pažnju posvetila pojašnjenju konkretnih problemskih situacija iz sudske prakse u postupku naplate potraživanja.

Takođe, Zakon o izvršenju i obezbedjenju (’’Službeni glasnik RS’’ br.31/2011) uređuje postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja i obezbeđenja potraživanja, uz revolucionarnu novinu – uvođenje nove pravosudne profesije ’’izvršitelja’’ koja obavlja poslove samostalno i nezavisno.

Privatni izvršitelj ima široka zakonska ovlašćenja i nova rešenja u cilju povećanja efikasnosti izvršnog postupka, sigurnije i brže naplate potraživanja, odnosno ostvarivanja imovinskih prava pravnih subjekata, o čemu je na smeinaru izlagala IVANA BUKARICA BIUKOVIĆ – privatni izvršitelj sa položenim ispitom za stečajnog upravnika.

Naši polaznici su svi zadovoljni seminarom, a najviše su im se dopalo temeljno i odlično obrađene teme, konkretni primeri iz prakse i mogućnost interakcije sa predavačima.

Više informacija o edukacijama pogledajte na www.rpkns.com,ili pozovite: Jelenu S. Stankov: 021/48 020 85; [email protected].

Podelite ovaj članak