Održana prezentacija italijanske kreditne linije

Održana prezentacija italijanske kreditne linije

IKPRegionalna privredna komora Novi Sad u organizaciji sa Ambasadom Italije u Beogradu, Privrednom komorom Srbije, Ministarstvom privrede RS i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj, u prostorijama RPK Novi Sad, u sredu 16. septembra, održala je prezentaciju programa:

Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća“

koji finansira Republika Italija.

Na prezentaciji je istaknuto:

Da italijanska kreditna linija iznosi 30 miliona evra i namenjena je preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima. Krediti se odobravaju u evrima, po efektivnoj kamatnoj stopi od 4,35% na godišnjem nivou.

Grejs period iznosi do 2 godine i period otplate do 8 godina. Najmanje 70% pojedinačnog kredita može da se koristi za nabavku opreme, rezervnih delova, tehnologije i industrijskih licenci italijanskog porekla, odnosno najviše 30% pojedinačnog kredita može da se koristi za pokrivanje troškova u zemlji – obrtnih sredstava i robe neophodne za realizaciju projekta.

Za mikro preduzeća i preduzetnike kreditni limit je 5.000 evra -1.000.000 evra, mala i srednja preduzeća 50.000 eura do 1.000.000 eura. Skoro sve oblasti privrede mogu se finansirati iz ovih sredstava.

Za javna komunalna preduzeća kreditni limiti su od 150.000 eura-2.000.000 eura. Sektori podobni za finansiranje komunalnih delatnosti su: izgradnja i održavanje puteva, vodosnabdevanje, upravljanje otpadom, javna rasveta, poslovni inkubatori, turistička infrastruktura, kanalizaciona mreža, javni prevoz, industrijske zone i parkovi.

Više informacija o mogućnostima kreditiranja možete dobiti :
www.aefi.it – ponuda italijanske opreme
www.italiancreditlineserbia.org – Italijanska ambasada u Beogradu
www.nbs.rs – Narodna banka Srbije
www.ean.rs – Evropska mreža preduzetništva-uspostavljanje saradnje sa italijanskim partnerima
www.poslovanje.rs – uslovi kreditiranja u zemlji

Podelite ovaj članak