Održana prezentacija „HAL E-FAKTURE“

Održana prezentacija „HAL E-FAKTURE“

Halcom_2U Regionalnoj privrednoj komora Novi Sad 02. aprila 2015. godine je održana prezentacija na temu:

SMANJITE TROŠKOVE DO 70% UZ HAL E-FAKTURE

Prezentaciju su izveli: Aleksandar Spremić, zamenik direktora Halcoma.d. i Branko Graovac, menadžer poslovnog razvoja Halcom a.d.

 

Učesnici seminara su se upoznali sa prednostima korišćenja Hal E-Faktura u njihovoj kompaniji, a smanjenje troškova, povećanje efikasnosti i produktivnosti su samo neki od njih.

Istaknuto je da se korišćenjem Hal E-Faktura smanjujete troškove arhiviranja faktura, mogućnost kašnjenja, produktivnost je veća, a rad sa dobavljačima je jednostavniji. Razmenom faktura elektronskim putem, uštedećete od 60-80%. Automatizacijom procesa, sistem elektronskih faktura omogućava obradu podataka bez ručnog unošenja, čime se smanjuju ljudske greške i plaćanje se vrši brže. Elektronsko fakturisanje u potpunosti automatizuje razmenu faktura, njeno snimanje, kao i čuvanje.

Efikasan proces primanja faktura, će postati dobra osnova strateškog odnosa sa dobavljačima. Sa druge strane, pomaže da se osigura partnerski odnos, koji će dovesti do većeg poverenja.

Halcom_1Takođe, kvalitet podataka se odslikava kroz smanjenje mogućnosti nedostatka podataka. Hal E-Fakture aplikacija je definisana ISO Standardnom 20022. Ukoliko je neko polje preskočeno ili nije popunjeno, dobavljač neće biti u mogućnosti da pošalje fakturu.

Validnost fakture je definisana kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski potpis.

Fakture se kreiraju u tzv. XML formatu na strani izdavaoca, koje se direktno šalju u informacioni sistem primaoca faktura, kroz već postojeći e-banking kanal. E-banking kanal čini pouzdanu i sigurnosnu vezu između banaka i preduzeća. Ovaj standardni kanal se koristi i za slanje i za primanje fakture, bez dodatnih troškova i obuke ljudi i dr.

Podelite ovaj članak