Održan interaktivni trening-seminar Bezbedno upravljanje mobilnim uređajima i WI FI mrežama u kompanijama

Održan interaktivni trening-seminar Bezbedno upravljanje mobilnim uređajima i WI FI mrežama u kompanijama

Ovaj interaktivni trening-seminar, posvećen promovisanju bezbednosti mobilnih uređaja i bežičnih mreža, održan je 21. marta  2018. godine u PKS RPK Novi Sad.

Polaznici su savladali osnovne koncepte bezbednosti mobilnih uređaja i bežičnih mreža,upoznali su se savrstama napada na mobilne uređaje i bežične mreže, ovladali tenikama odbrane mobilnih uređaja i bežičnih mreža, naučili kako delovati preventivno protiv napada na mobilne uređaje i bežične mreže I šta raditi ako dođe do ugrožavanja mobilnih uređaja (Incident Response i Digitalna forenzika).

Naši polaznici su visoko ocenili znanje i kompetencije predavača.

Autor i predavač: doc dr. Igor Franc, doktor informatičkih nauka, docent na Fakultetu za informacione tehnologije Univerzitet Metropolitan, načelnik Odeljenja za ditigalnu forenziku i zaštitu podataka u Međunarodnom institutu za bezbednost u Beogradu.

U zavisnosti od interesovanja polaznika seminar će se održavati tokom cele godine.

Kontakt osoba za sve informacije u RPK Novi Sad je:

Danijela Nišavić (+381 21)4802 088 i  (+381 64) 11 94 735, [email protected] / www.rpkns.com

Podelite ovaj članak