Održan seminar „Automatizacija finansijskog poslovanja kroz Halcom B2B rešenje i e-fakture“

Održan seminar „Automatizacija finansijskog poslovanja kroz Halcom B2B rešenje i e-fakture“

Halcom

Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa kompanijom Halcom a.d, organizovali su 10. septembra, seminar na temu:

„Automatizacija finansijskog poslovanja uz Halcom B2B rešenje i e-fakture“.

Seminar je bio namenjen direktorima privrednih društava, rukovodiocima finansijskih i računovodstvenih službi i bavi se primenom aplikacija kojima se postiže automatizacija u prijemu, slanju i obradi faktura sa ciljem maksimizacije efikasnosti i smanjenja troškova poslovanja.

Na seminaru su predstavljene aplikacije koje su kompatibilne sa postojećim ERP rešenjima koje koriste domaće i strane kompanije. Aplikacije su namenjene kako izdavaocima, tako i primaocima faktura. Primenom novih tehnologija preduzećima su dostupna rešenja kojima se efikasnije upravlja platnim prometom, jednostavno rukuje e-fakturama i olakšava razmena svih dokumenata platnog prometa između informacionog sistema preduzeća i informacionog sistema banke, komitenata i dobavljača.

Za članove Regionalne privredne komore Novi Sad koji su prisustvovali seminaru omogućen je popust u vrednosti od 50% na licencu za B2B rešenje.

Podelite ovaj članak