Održan seminar „Računovodstveni i poreski aspekt uvoza dobara i preračun kurseva stranih valuta“

Održan seminar „Računovodstveni i poreski aspekt uvoza dobara i preračun kurseva stranih valuta“

U PKS RPK Novi Sad održan je 29. maja 2017. godine interaktivni trening-seminar „Računovodstveni i poreski aspekt uvoza dobara i preračun kurseva stranih valuta“.

Ovaj seminar je posvećen upoznavanju polaznika sa poreskim i računovodstvenim pravilima,  vezano za uvoz robe i usluga i računovodstveno evidentiranje nabavne vrednosti i preračun kurseva stranih valuta u obligacionom odnosu, međusobno zatvaranje obaveza prema ino- dobavljaču i evidentiranje više plaćenog avansa, obavezama obaveštavanja NBS o kreditnom odobrenju.

Seminar je namenjen svim pravnim licima, privrednim društvima i preduzetnicima koji se bave uvozom robe i usluga.

Polaznici su imali priliku da se detaljno upoznaju sa:

  • primenom kurseva kod preračuna iznosa u stranoj valuti u  postupku uvoza  dobara;
  • računovodstvenim evidentiranjem razlike više plaćenog avansa u odnosu na vrednost uvezene robe;
  • zatvaranjem obaveze prema inodobavljaču za uvezenu robu:

Naši polaznici su visoko ocenili stručnost, znanje, način izlaganja predavača i organizaciju seminara.

Autor i predavač je bila mr Snežana Mitrović, viši savetnik u Savezu računovođa i revizora Srbije.

     

Podelite ovaj članak