EU projekti od A do Z

EU projekti od A do Z

U Privrednoj komori Srbije-RPK Novi Sad od 20. do 24. februara 2017. godine održana je besplatna obuka pod nazivom: „EU PROJEKTI OD A DO Z“ – od razvoja ideje, pisanja predloga projekta, do pripreme budžeta i javnih nabavki.

Obuku je organizovala Privredna komora Srbije uz podršku Razvojne agencije Srbije u okviru projekta Razvoj inovativnih usluga za podizanje kapaciteta MSPP u korišćenju sredstava EU.

Petodnevna obuka imala je za cilj da pruži sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova. U toku obuke polaznici su vođeni kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta, budžeta i pripremu tenderske dokumentacije.
Ovaj program obuke razlikovao se od drugih po razvoju logičke matrice projekta (LFM), koja pomaže u struktuiranju i formulisanju projektne ideje u koncept projekta i priprema tenderske dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki po pravilima EU, kako bi se podigao kapacitet domaćih firmi za korišćenje sredstava Evropske Unije.

Obuku je pohađalo 30 predstavnika privrede zainteresovanih za korišćenje sredstava iz fondova EU, a prvenstveno inovativna privredna društva, organizacije, udruženja i klasteri koji ispunjavaju uslove da apliciraju za sredstva EU, kao i preduzeća koja učestvuju na tenderima koje raspisuje Evropska Unija, a po PRAG pravilima i procedurama.

Po završetku obuke polaznici su dobili sertifikat o pohađanju obuke.

                             

Podelite ovaj članak