Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o građevinskim proizvodima

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o građevinskim proizvodima

U PKS-RPK Novi Sad u sredu, 09. avgusta 2017. godine,  održana je druga po redu javna rasprava o Nacrtu zakona o građevinskim proizvodima, koju je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

Prisutnim učesnicima pored uvodnog obraćanja gospodina Arijana Avramova, koordinatora industrije u PKS-RPK Novi Sad, obratila se i Jovanka Atanacković, pomoćnica ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Gospođa Atanacković je istakla da je iz ugla zakonodavca, odnosno, predlagača propisa veoma važan i neophodan odziv onih koji će ga primenjvati i na koje će se odnositi, a to su, najpre, svi građani Srbije. Smatra da će građani kroz ovaj Zakon imati koristi tako što što će konačno biti uspostavljen jasan sistem isporuke i stavljanja na tržište građevinskih proizvoda koji su takvih performansi da služe bezbednosti objekta, zaštiti života i zdravlja ljudi, dakle, povećavaju kvalitet svih objekata koji će se graditi na teritoriji Republike Srbije.

Ona je, takođe, istakla i da građevinskih proizvoda ima više od hiljadu, i zato je potrebna primena standarda kako bi oni bili pre svega bezbedni, ali i da bi uticali, kada se ugrade, na zaštitu života i zdravlja ljudi. Atanacković je navela da će Zakon imati uticaj na privredu i na proizvođače, ali i na same laboratorije odnosno tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Na javnoj raspravi predstavnici Ministarstva su istakli da u Srbiji trenutno ne postoji opšti propis kojim se uređuje oblast građevinskih proizvoda, odnosno njihovo stavljanje na tržište. Donošenjem ovog Zakona na jedinstven način biće regulisana oblast građevinskih proizvoda u skladu sa propisima Evropske unije i ispunjena obaveza Srbije u okviru Pregovaračkog poglavlja 1 – Sloboda kretanja robe.

Takođe je istaknuto da je predmetna materija prvobitno bila pripremljena u formi predloga Uredbe o građevinskim proizvodima, ali je kasnijim revidovanjem utvrđeno da zbog obimnosti materije, ista ne može biti preneta u domaći pravni sistem kroz Uredbu, već je za to potrebno donošenje Zakona.

Na kraju rasprave je zaključeno da je ovaj Zakon od izuzetnog značaja za privredu i da će njegovo usvajanje imati pozitivan uticaj, najpre na funkcionisanje građevinske industrije u Srbiji, ali i na sve one koji se bave izvozom tih proizvoda.

                                                    

Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS: gospođa Jovanka Atanacković, pomoćnik ministra, gospođa Miljana Mitrović, dipl. pravnik, gospođa Nina Vukosavljević, samostalni savetnik, gospođa Danijela Pršić, samostalni savetnik i gospođa Sonja Prijić, saradnik, predstavnici Privredne komore Srbije: gospodin Jovan Krstović, sekretar Udruženja za građevinarstvo, IGM i stambenu privredu i gospođa Slavica Živković, sekretar Udruženja SIGP i privrednici, najviše iz redova predstavnika građevinske industrije.

Nakon uspešno održanih rasprava u Privrednoj komori Srbije i PKS-RPK Novi Sad, u narednih mesec dana javne rasprave održaće se i u ostalim regionalnim privrednim komorama širom Srbije kako bi što veći broj privrednika bio uključen u raspravu o Nacrtu ovog zakona pre njegovog ulaska u proceduru usvajanja u Skupštini Republike Srbije.

 

 

Podelite ovaj članak