Održana Javna rasprava o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Održana Javna rasprava o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

RPK Novi Sad je 20. marta 2018. godine  u saradnji sa Ministarstvom finansija, organizovala Javnu raspravu o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara na kome su prezentovana predložena rešenja i vođena rasprava o njima.

Prisutne je pozdravila Olivera Simović, direktor RPK Novi Sad i istakla ulogu i značaj Komore u donošenju zakonskih propisa i regulativa.

Nacrtom zakona uređuju se naknade za korišćenje javnih dobara, obveznici plaćanja naknade, osnovice za plaćanje naknada, visina naknada, način utvrđivanja i plaćanja naknada, pripadnost prihoda od naknada, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje naknada za korišćenje javnih dobara.

Prema rečima ministra finansija Republike Srbije dr Dušana Vujovića, osnovni razlozi za donošenje Zakona su sistematsko uređivanje naknada za korišćenje javnih dobara, transparentnost, predvidivost troškova poslovanja i racionalno korišćenje javnih dobara. Naknade za korišćenje javnih dobara do ovog zakona su uređene u preko 15 posebnih zakona i preko 20 podzakonskih propisa.

Do sada je preko 80 privrednih društava, udruženja i pojedinaca dostavilo preko 200 predloga izmena Nacrta. Najveći broj predloga se odnosi na naknade za zaštitu životne sredine, za korišćenje energije i energenata, kao i za vode. Novi Zakon bi počeo da se primenjuje od 01.01.2019. godine.

              

 

Podelite ovaj članak