ODRŽANA OBUKA RAZVOJ START UP KOMPANIJA U USLUŽNOJ DELATNOSTI U SEKTORU ORGANSKE PROIZVODNJE

ODRŽANA OBUKA RAZVOJ START UP KOMPANIJA U USLUŽNOJ DELATNOSTI U SEKTORU ORGANSKE PROIZVODNJE

20161012_141241U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad uspešno je održana šestodnevna obuka na temu „„Razvoj start up kompanija u uslužnoj delatnosti u sektoru organske proizvodnje“.

Organizatori obuke su bili Nacionalna asocijacia za razvoj organske poljoprivrede – ‚‚Serbia Organica“, Privredna komora Srbije i Regionalna privredna komora Novi Sad, pod pokroviteljstvom Nemačke vladine organizacije za medjunarodnu saradnju – GIZ. Predavanja koja su bila radioničarskog tipa vodile su Maja Grizelj, Aleksandra Aleksić i Tijana Sekulić. Na radionicama su razrađivane teme iz oblasti uslužnih delatnosti u organskoj poljoprivredi.  20161012_145228Prva tri dana radionice bila su na temu ličnih karakteristika preduzetnika: lična SWOT analiza, samostalno preduzetništvo ili partnerski odnos, lični razvoj, kreativnost i ideje, i odabir poslovnih ideja. Na radionici je bilo reči i o neophodnom kvalitetu, distribuciji proizvoda, formiranji cena, kao i o analizi tržišta. Druga tri dana bila su rezervisana za osnivanje firme, biznis plan, troškove, takse finansijske predikcije, kao i za web marketing.

Na kraju obuke polaznicima su uručeni sertifikati o uspešno položenoj obuci.

Podelite ovaj članak