Održana prezentacija Akcionog plana za zapošljavanje za 2015. godinu

Održana prezentacija Akcionog plana za zapošljavanje za 2015. godinu

Regionalna privredna komora Novi Sad je u saradnji sa Sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine i Gradom Novim Sadom organizovala 7. april 2015. godine prezentaciju Akcionog plana za zapošljavanje AP Vojvodine za 2015. godinu i mera Akcionog plana za zapošljavanje Grada Novog Sada za 2015. godinu.

Skup je otvorio direktor Regionalne privredne komore Novi Sad Milorad Radojević pozdravljajući sve prisutne.

 

IMG_3121

Akcionim planom zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodine za 2015. godinu se definišu ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati povećanje zaposlenosti na teritoriji AP Vojvodine. Prioriteti aktivne politike zapošljavanja za 2015. godinu prvenstveno su usmereni na ulaganje u ljudske resurse, podsticanje socijalne inkluzije na tržištu rada i otvaranje novih radnih mesta.

 

IMG_3129

Mere Akcionog plana za zapošljavanje AP Vojvodine za 2015. godinu je prezentovala gospođa Nada Burmazović, samostalna stručna saradnica za zapošljavanje, preduzetništvo, zanatstvo i opšte pravne poslove Pokrajinskog sekretarijata za privredu.

Prioriteti politike zapošljavanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu su očuvanje postojećih i podrška otvaranju novih radnih mesta; veće ulaganje u ljudske resurse poboljšanjem obrazovanja, i stručne prakse obuka sa ciljem usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada; i promovisanje socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti na tržištu rada.

Trenutno je aktivan konkurs za zapošljavanje nezaposlenih lica koji se raspisuje od 2008. godine uz male izmene.

Mr Goran Sečujski član Gradskog veća za privredu predstavio je mere iz Akcionog plana zapošljavanja Grada Novog Sada za 2015. godinu.

Planirane mere za 2015. godinu se pre svega odnose na preduzetnike – početnike u malom biznisu, sa posebnim akcentom na proizvodni sektor.

Planirana je subvencija za samozapošljavanje nezaposlenim licima u jednokratnom iznosu od najviše 300.000 dinara, a druga mera je subvencionisanje privrednika za otvaranje novih radnih mesta i za tu meru je opredeljeno 200 hiljada dinara po otvorenom radnom mestu.

Grad Novi Sad nastavlja sa programom Univerzitetske profesionalne prakse studenata, a za ovu godinu planirano je da 50 studenata završnih godina fakulteta učestvuje u njemu. Takođe je planiran program za pripravnike na kojima se očekuje 120 učesnika, 90 sa fakultetskom diplomom, a 30 sa srednjom stručnom spremom.

Grad Novi Sad će ove godine, po prvi put, izdvojiti sredstva za obuku namenjenu ženama preduzetnicama, kao podsticaj i pomoć da se one aktivno uključe u sve sfere i tokove javnog života.

Grad Novi Sad u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje planira u 2015. godini održavanje četri sajma zapošljavanja od koji prvi treba da bude na kraju aprila meseca. Već sada ima dva puta više prijavljenih potencijalnih poslodavaca u odnosu na prošlu godinu.

U cilju što efikasnijeg pružanja odgovora na praktične potrebe i probleme privrede i pre svega stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta u Novom Sadu, Grad Novi Sad je formirao savetodavna tela:Savet za podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, Savet za poljoprivredu i Savet za turizam. Ovi saveti moći će da iniciraju i predlažu planove i programe unapređenja navedenih oblasti funkcionisanja privrede u Novom Sadu, da prate propise, predlažu donošenja gradskih odluka i izmenu postojećih. Stoga se mogu očekivati već na kraju godine pravci i mere za zapošljavanje koje će se preduzeti u 2016. godini.

Podelite ovaj članak