PKS primenjuje visoke standarde kvaliteta i poslovne izvrsnosti

PKS primenjuje visoke standarde kvaliteta i poslovne izvrsnosti

U Privrednoj komori Srbije uspešno je okončana nadzorna provera sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015. Proveru je 31. januara 2018. godine izvršila Sertifikaciona kuća SGS.
Ovim značajnim radnim rezultatom potvrđena je dugoročna opredeljenost rukovodstva i zaposlenih u PKS na obezbeđenju poslovanja jedinstvenog komorskog sistema Srbije u skladu sa visokim standardima kvaliteta i poslovne izvrsnosti.
U ovoj godini izvršeno je proširenje obima sertifikacije na još 10 lokacija, tako da su sada sistemom menadžmenta kvaliteta obuhvaćene Privredna komora Srbije, Privredna komora Beograda i svih 16 regionalnih komora.
Kontinuiranim unapređenjem sistema menadžmenta kvalitetom od 2005. godine PKS je ostvarila strateški cilj – Modernizacija komorskog sistema i poslužila članicama kao motivacija da rade na uvođenju i stalnom unapređivanju sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa najvišim svetskim standardima.

Podelite ovaj članak