Počeo Kurs za samostalnog knjigovođu

Počeo Kurs za samostalnog knjigovođu

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 26. septembra je počeo Kurs za samostalnog knjigovođu uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu.

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

Obuka je namenjena: Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.

Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku Kursa mogu da primene kod obavljanja knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji.

Nakon završenog kursa polaznici, pored Sertifikata o uspešno obavljenoj obuci, stiču i potrebno praktično znanje i veštine da:

  • formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine mikro i malih privrednih društava i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo),
  • razumeju i primenjuju osnovne poreske i finansijske propise,
  • izrade i podnesu poreske prijave za isplatu zarada i drugih ličnih primanja, kao i PDV prijave,
  • vrše kontrolu zaključnog lista i samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne kompanije posebno za svakog polaznika), obračunaju porez na dobit, pripreme i podnesu poresku prijavu za porez na dobit, sastave finansijske izveštaje i popune originalne obrasce finansijskih izveštaja.

Podelite ovaj članak