Položaj i opšti podaci o Regionu

Položaj i opšti podaci o Regionu

Područje Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga se prostire na površini od 4.016 km², što je 5 % od površine Republike Srbije i 19% ukupne površine AP Vojvodine. Obuhvata region od dvanaest opština Južnobačkog okruga: Bač, Bačka Palanka, Bački Petro­vac, Bečej, Beočin, Novi Sad, Srbobran, Sremski Kar­lovci, Temerin, Titel, Vrbas, Žabalj.
Region zahvata središnji deo Panonske nizije, odnosno severni deo Republike Srbije. Čini ga 77 naselja u kojima živi 605.720 stanovnika. Sedište Regiona i komore je Novi Sad, glavni grad Autonomne pokrajine Vojvodine, dru­gi po veličini u Srbiji, u kome živi preko 300 hiljada stanovnika.

Južnobački okrug je privredno najrazvijeniji region u Srbiji. Na području Regiona aktivno je oko 10.400 privrednih društava, a od od ukupne povr­šine obradiva poljoprivredna površina se pro­stire na oko 300.000 hektara.

Posebno su razvijeni značajni privredni i poljoprivredni kapaciteti, prerada nafte, građevinarstvo, hemijska industrija, industrija mašina, alata i prehrambena industrija. Agroindustrijski kompleks ima najznačajniji udeo u društvenom proizvodu Vojvodine. Visok nivo razvijenosti ovog sektora zasniva se na dugoj tradiciji i prirodnim potencijalima.

Južnobački region ima prvorazredni saobraćajni značaj, ispresecan sa međunarodnim, magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima. Pored glavnog plovnog puta reke Dunav, Koridora 7, kroz Južnobački okrug jednim delom prolazi i Koridor 10, koji spada u značajne evropske putne pravce. Svrstan je u Trans Europian Motorways (TEM) puteve, koji između ostalog imaju za cilj povezivanje severnog i južnog dela ev­ropskog kontinenta.

Region je i specifičan centar univerzitetskog obrazovanja – jaki tehnički fakul­teti i naučni instituti nalaze se u Novom Sadu. Glav­ni univerzitetski kampus koji zauzima površinu od 259.807m² predstavlja jedinstveno okruženje Univer­ziteta u Novom Sadu

Južnobački okrug je višenacionalna, multikul­turalna i multikonfensionalna sredina. Stanov­ništvo ove oblasti se sastoji od (ppema popisu iz 2002): Srbi (71.98%), Mađari (9,28%), Slovaci (4,65%), Jugosloveni (2,68%), Hrvati (2,02%), Rusini (1,25%), Romi (1,01% ) i drugi.

Na teritoriji Regiona nalazi se mnoštvo značajnih kulturno-istorijskih znamenitosti. U Novom Sadu, iz­nad leve obale Dunava, nalazi se Petrovaradinska tvrđava, jedna od najočuvanijih tvrđava u Evropi i remek-delo barokne vojne arhitekture.

Od 2001. go­dine na njoj se održava Exit, jedan od najznačajnijih evropskih muzičkih festivala. U Novom Sadu je i se­dište najstarije kulturno-naučne ustanove srpskog naroda – Matice srpske, koja je osnovana u Pešti, a u Novi Sad je preseljena 1864. godine, kao i Srpskog na­rodnog pozorišta iz 1861. godine.

Reljef Južnobačkog regiona je izrazito ravničar­ski i na niskoj nadmorskoj visini. Klima je umereno kontinentalna sa izvesnim specifičnostima. Leta su topla, zime hladne, a proleće i jesen traju kratko. Letnje temperature su u proseku između 21°C i 23°C, a zime u proseku oko -2°C.

 

Podelite ovaj članak