Seminar: Pravo za ekonomiste i sve koji nisu pravnici