Primena medijacije u rešavanju privrednih sporova

Primena medijacije u rešavanju privrednih sporova

– pravni okvir, iskustva i perspektive –

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, u saradnji, Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC): Partneri za demokratske promene Srbija i Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije, održana je: 13. marta 2015. godine prezentacija Primena medijacije u rešavanju privrednih sporovapravni okvir, iskustva i perspektive.

IMG_3059

Prezentacija je održana u cilju senzibilizacije javnosti u vezi sa širom primenom novog Zakona o posredovanju i rešavanju sporova, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 55/2014), i podzakonskih akata za primenu postupka medijacije u privrednim sporovima, specifičnostima postupka kao i mogućnostima usavršavanja u ovoj oblasti.

 

IMG_3062

Prezentaciju je, u ime Regionalne privredne komore Novi Sad kao domaćina, otvorila Jelena S Stankov, koordinator za obrazovanje, pozdravila goste i predavače, poželela im dobrodošlicu i zahvalila se na velikom interesovanju i odazivu, a zatim predstavila predavača, gospodina Blaža Nedića, advokata i medijatora, predstavnika Partnera za demokratske promene Srbija.

Gospodin Nedić se zahvalio na gostoprimstvu i na velikom odazivu a zatim u kartkim crtama predstavio suorganizatore.

Partneri za demokratske promene Srbija su razvili bogato iskustvo u primeni medijacije, obuke i savetovanja kroz podršku različitim institucijama u uspostavljanju sistema za pružanje usluga medijacije zaposlenima i klijentima, organizuju osnovne obuke za medijatore, kao i specijalizovane obuke za medijatore u postupcima sporazumnog finansijskog restrukturiranja. Pružaju podršku Centru za usluge i medijaciju PKS u postupku sporazumnog finansijskog restrukturiranja sa ciljem poboljšanja poslovne i investicione klime u Srbiji.

Nacionalno udruženje medijatora Srbije (NUMS) je novoformirano dobrovoljno, nezavisno, nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje medijatora svih profesija sa ciljem promocije i unapređenja uslova za primenu medijacije kao alternativnog načina rešavanja sporova. NUMS radi na profesionalnom razvoju i konstantnom unapređenju znanja i veština medijatora i budućih medijatora i funkcioniše od oktobra 2014. godine.

Gospodin Nedić je najpre pažnju posvetio istorijatu medijacije na našim prostorima i samom zakonskom okviru, zatim na pojašnjenju pojma medijacije u skladu sa definicijom medijacije kao dobrovoljnog, poverljivog, brzog i efikasnog načina mirnog rešavanja sporova. Zakonodavac je ipak ovaj pojam zamenio pojmom posredovanje u mirnom rešavanju sporova, a medijatora preimenovao u posrednika u rešavanju sporova. Sam postupak medijacije (posredovanja) je veoma popularan u svetu, jer je to jedini pravni postupak u kojem se kontroliše odluka.

Međutim, medijator ne donosi odluku, već može dati mišljenje ili preporuku, koje nije obavezujuće. Takođe je detaljno obrazložio principe dobrovoljnosti i poverljivosti na kojima se zasniva medijacija, način postizanja sporazuma, ulogu medijatora u toku postupka procesa medijacije, i posebno naglasio prednosti medijacije u rešavanju privrednih sporova, značajnu uštedu vremena i finansijskih sredstava.

Ministarstvo pravde je nakon donošenja Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, donelo i druga podzakonska akta, kojima su proprisane procedure za dobijanje dozvole za rad medijatora, zatim i dozvole za izvođenje obuka za buduće medijatore i kontinuiranu edukaciju medijatora.

Objavljen je javni poziv za izdavanje dozvola za posredovanje u rešavanju sporova i upis u Registar posrednika, a za obavljanje poslova posrednika, lice mora da ispunjava sledeće uslove:

-da je poslovno sposobno; 

-da je državljanin Republike Srbije;

-da je završilo osnovnu obuku za posrednika;

-da ima visoku stručnu spremu;

-da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja;

-da ima dozvolu za posredovanje;

-da je upisano u Registar posrednika.

 

Zahtev se podnosi na obrascu koji je odštampan uz javni poziv ili se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva pravde: www.mpravde.gov.rs, rubrika „aktuelno-obaveštenja”. Lice zaduženo za davanje obaveštenja povodom javnog poziva za imenovanje posrednika je Jelena Ivković, telefon broj 011/3622-342, e-mail: [email protected].

Podelite ovaj članak