Privredni rast Srbije će iznositi 2,3 odsto u 2017. godini, nastavljaju se razgovori o povećanju plata i penzija

Privredni rast Srbije će iznositi 2,3 odsto u 2017. godini, nastavljaju se razgovori o povećanju plata i penzija

Ekonomska aktivnost u Srbiji nastavlja da raste, uprkos privremenom usporavanju u prvoj polovini godine i suši i u Međunarodnom monetanom fondu (MMF) procenjuju da će privredni rast u 2017. iznositi 2,3 odsto, saopštio je 20. septembra 2017. godine šef misije MMF DŽejms Ruf.

– Ekonomska aktivnost nastavlja da raste, bez obzira na privremeno usporavanje u prvoj polovini godine, što je uglavnom bila posledica poremećaja u proizvodnji električne energije i negativnog uticaja suše na poljoprivrednu proizvodnju – naveo je Ruf u saopštenju povodom završetka posete Misije MMF Beogradu.

Domaća potražnja, kako dodaje, nastavlja da beleži značajan rast, uz dalji oporavak privatne potrošnje i značajne strane direktne investicije.

– Bitno je da su uslovi na tržištu rada nastavili da se poboljšavaju i da je oko 120.000 novih radnih mesta otvoreno u 12 meseci zaključno sa junom. U ovim uslovima, po našim projekcijama rast će iznositi 2,3 procenta u 2017. godini i dostići 3,5 procenata u 2018. godini – navodi šef misije MMF.

MMF je ranije predviđao Srbiji rast bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu od 3,0 procenta.

Ekonomske politike bi, kako ukazuje, i dalje trebalo da se fokusiraju na unapređenje odgovora ekonomije na strani ponude, kroz realizaciju reformi u cilju jačanja aktivnosti u privatnom sektoru. One obuhvataju unapređenje poslovne i investicione klime, efikasniju državnu upravu i državna preduzeća, kao i povećanje kvaliteta i kvantiteta javne infrastrukture.

Prema njegovim rečima, misija je započela razgovore sa vlastima o fiskalnoj politici za preostali deo 2017. i ključnim parametrima budžeta za 2018. godinu, koji će se privesti kraju tokom revizije aranžmana u oktobru.

– U uslovima i dalje značajno boljih fiskalnih rezultata od projektovanih u prvih sedam meseci 2017. godine, razgovori su se vodili i o potencijalnim načinima da se upotrebi dodatni fiskalni prostor, uključujući dodatne investicije u prioritetnim oblastima, racionalna povećanja plata u javnom sektoru i penzija, (smanjenje poreza na rad) i brže smanjenje duga. Ovi razgovori će se nastaviti tokom narednih nedelja – naveo je Ruf.

Misija MMF-a, predvođena Rufom, boravila je u Beogradu u periodu od 13. do 19. septembra 2017. radi otpočinjanja razgovora o budžetu za 2018. i diskusije o napretku u realizaciji strukturnih reformi.

Kompletna misija povodom osme i konačne revizije stand-by aranžmana iz predostrožnosti koji je Srbija sklopila sa MMF-om, planirana je za kraj oktobra i početak novembra, navodi se u saopštenju.

Izvor: Blic

Podelite ovaj članak