PROIZVODNJA SA STANOVIŠTA KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA

PROIZVODNJA SA STANOVIŠTA KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad,PR_2 21. i 23. septembar 2015. godine održan prvi trening na temu:

PROIZVODNJA SA STANOVIŠTA KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA I ISKAZIVANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

Trening je bio namenjen: Menadžerima, kontrolorima, računovođama i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti evidentiranja, praćenja i analize proizvodnje.

Cilj treninga je bio da se kroz praktične primere analizira proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima omogući polaznicima bolja primena alata i teoretskih znanja u praksi.

Autor treninga i predavač: dipl. ekonomista, Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „Account“ doo Novi Sad, sertifikovani poslovni konsultant (ICIP), sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja, kao i računovodstveno-finansijskom i poreskom konsaltingu.

Sadržaj treninga je bio:PR_3

 • Pojam proizvodnje i tok dokumentacije
 • Proizvodni program, normativi i sastavnice
 • Poreski aspekt, zakonska i interna regulativa i MRS 2 – Zalihe
 • Zalihe materijala – način vođenja, utrošci i vrednovanje
 • Nedovršena proizvodnja i zalihe gotovih proizvoda
 • Evidencije i knjiženja poslovnih događaja u proizvodnom procesu i prodaji gotovih proizvoda
 • Računovodstvo troškova i učinaka – klasa 9 i upravljačko računovodstvo
 • Raspored troškova po mestima i nosiocima
 • Obračun troškova po aktivnostima (ABC metod)
 • Raspored troškova u subjektima koji istovremeno obavljaju proizvodnu i trgovinsku delatnost
 • Vođenje gotovih proizvoda po planskim i stvarnim cenama koštanja
 • Obračun proizvodnje, kalkulacije i formiranje stvarne cene koštanja i odstupanja od planske cene
 • Popis gotovih proizvoda i knjiženje rezultata popisa
 • Finansijski izveštaji u proizvodnom privrednom subjektu
 • Uticaj na bilans uspeha i bilans stanja sa stanovišta trgovinske i proizvodne delatnosti
 • Bilans uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva
 • Praktičan primer i vežbe

Podelite ovaj članak