Propisi


Platni promet:

Zakon o platnom prometu (Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/2002) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom listu SRJ“, br. 5/2003 i „Službenom glasniku RS”, br. 43/2004, 62/2006 i 31/2011.)

Zakon o platnim uslugama („Sl. glasnik RS“, broj 139/2014, od 18.12.2015),

Finansijsko tržište:

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (Sl. glasnik RS, br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010)

Zakon o investicionim fondovima („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006, 51/2009 i 31/2011)

Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005 i br. 31/2011.)

Bankarstvo:

Zakon o Narodnoj banci Srbije („Sl. glasnik RS“ br. 72/03)

Zakon o dopuni Zakona o Narodnoj banci Srbije („Sl. glasnik RS“ br. 55/04,85/2005,44/2010,76/2012,106/2012)

Zakon o bankama („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005 i 91/2010)

Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje  („Službeni glasnik RS“, br. 61/2005, 116/2008 i 91/2010)

Osiguranje:

Zakon o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 55/2004, 70/2004 – ispr., 61/2005, 61/2005 – dr. zakon, 85/2005 – dr. zakon, 101/2007, 63/2009 – odluka US, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 i 139/2014 – dr. zakon)

Računovodstvo i revizija:

Zakon o računovodstvu (“Sl. glasnik RS” 62/13)

Zakon o reviziji (“Sl. glasnik RS” 62/13)

Faktoring:

Zakon o faktoringu (“Sl. glasnik RS” 62/13)

Fondovi:

Zakon o Fondu za razvoj Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 119/2012 i 5/2015)

 

Podelite ovaj članak