Pšenica ide preko 20 dinara

Pšenica ide preko 20 dinara

Negativni trendovi sa svetskog finansijskog tržišta se prelivaju i na tržište poljoprivrednih proizvoda. Takođe, suša u Evropi dovodi do logističkih problema, odnosno niskog vodostaja reka kako  u Zapadnoj Evropi tako i u slivu Dunava.

Na domaćem tržištu cena kukuruza stagnira, dok pšenica i soja beleže blagi rast.

Sezonski pritisak ponude kukuruza, odnosno visok rod, uz logističke probleme prilikom izvoza dunavskim lukama je dovelo do toga da cena kukuruza bude na najnižem nivou od početka oktobra 2016. godine. Prethodni period kada je kukuruz bio na identičnom nivou kao danas je decembar 2014. Tokom protekle nedelje se kukuruzom trgovalo po 14,35 dinara bez PDV-a (15,79 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad za 0,32% u odnosu na prethodnu nedelju.

Trgovanje pšenicom je ove nedelje izostalo. Međutim, indikativan je podatak da je cena pšenice koja je bila u ponudi bila na nivou od 19,00 do 21,00 dinar, što je značajno iznad prošlonedeljnog proseka. Ovakvom cenovnom rangu ponuđene pšenice je doprineo pre svega kvalitet, jer kako vreme odmiče sve se više uviđa nedostatak kvalitetne pšenice na domaćem tržištu.

Zrno soje beleži rast. U odnosu na prethodnu nedelju cena je viša za 0,81%, a ovonedeljni ponder iznosi 37,30 dinara (41,03 din/kg sa PDV-om).

Suncokretova sačma sa 33% proteina je prometovana po 21,00 dinar (25,20 din/kg sa PDV-om).

Izvor: Dnevnik.rs

Podelite ovaj članak