Radionica “Praćenje tokova otpada u Republici Srbije”.

Radionica “Praćenje tokova otpada u Republici Srbije”.

U saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i Regionalnim centrom za životnu sredinu, je u Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga 13. septembra 2017. godine, održana radionica pod nazivom “Praćenje tokova otpada u Republici Srbije”.

Učesnicima su se obratili Damir Oravec ispred Regionalnog Centra za životnu sredinu u Srbiji, Ljiljana Đorđević, Petar Radovanović i Nada Radovanović iz Agencije za zaštitu životne sredin koji su istakli značaj bilatelarne saradnje sa Kraljevinom Norveškom, kontinuiranu saradnju, kao i značaj rezultata projekta za Republiku Srbiju.

Agencija za zaštitu životne sredine na ovaj način predstavlja vezu između državnih organa koji su uključeni u upravljanje otpadom i poslovnog sektora i službi za upravljanje otpadom u lokalnim samoupravama, uključujući proizvođače otpada i operatore upravljanja otpada.

Projektom je uvedeno registrovanje posrednika koji otpad preuzimaju i bez prerade dalje ga prosleđuju. Takođe, omogućeno je i implementiranje dokumenta o kretanju opasnog otpada u sistem, te sada postoje kompletni i realni podaci o otpadu u Srbiji. Zahvaljujući  ovakvoj evidenciji, postoje uslovi za realizaciju mera planiranih Strategijom o upravljanju otpadom.

 

 

 

 

 

 

Ovde možete da preuzmete  prezentacije:

 

Podelite ovaj članak