Rasprava o amandmanima na zakon o zemljištu

Rasprava o amandmanima na zakon o zemljištu

Skupština Srbije nastaviće 28. avgusta 2017 godine vanrednu sednicu raspravom o 47 amandmana na predložene izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje će stranim državljanima iz zemalja EU ograničiti kupovinu zemljišta.

Poslanici vladajuće koalicije su u načelnoj raspravi podržali predložena rešenja i poručili da se izmenama tog zakona štite nacionalni interesi, ali i ispunjavaju međunarodne obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Većina opozicije kritikovala je izmene zakona, dok je LSV pozdravila predložena rešenja.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je u petak, na kraju načelne rasprave, da će neke amandmane prihvatiti jer, ocenjuje, „dobro usmeravaju zakon“.

Ranije je rekao da su izmene zakona predložene kako bi se popravile stvari koje su loše iz različitih razloga, a koje su utvrđene ŠP-om.

– Popravljamo na taj način što pokušavamo da utvrdimo posebne uslove pod kojima fizička lica državljani iz zemalja EU mogu da steknu pravo svojine nad poljoprivrednim zemljištem. Popravljamo one stvari koje su predvidele liberalizaciju prometa poljoprivrednog zemljišta – kaže Nedimović.

Izmene i dopune tog zakona treba da spreče potpunu liberalizaciju prometa poljoprivrednim zemljištem, budući da je bilo predviđeno da 1. septembra počne primena odredbi SSP-a koje izjednačavaju prava građana Srbije i EU pri kupovini poljoprivrednog zemljišta.

Predložene izmene zakona predviđaju uslove za promet poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.

Da bi stranac mogao da kupi zemlju mora da ima bar 10 godina prebivalište u Srbiji, odnosno u jedinici lokalne samouprave u kojoj želi da kupi zemlju, mora da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, mašine, opremu da bi obavljao poljoprivrednu proizvodnju.

Može steći u svojinu najviše do dva hektara poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.

Kako je predviđeno, odredbe predloženih izmena zakona se ne primenjuju u slučaju povraćaja imovine koja se vrši u skladu sa zakonima kojima se uređuje vraćanje oduzete imovine bivšim vlasnicima.

Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.

Druge zemlje su se izborile u pregovorima o pridruživanju za višegodišnju zabranu prodaje zemlje strancima i nakon ulaska u EU.

Izvor: Tanjug

Podelite ovaj članak