Sa uplatnice ispalo „u“, sada smo „platioci“

Sa uplatnice ispalo „u“, sada smo „platioci“

Narodna banka Srbije propisala je nove obrasce platnih naloga, pa je svako ko uplaćuje novac sada “platilac” a ne kao do sada “uplatilac”.

Reč je, kako navode u centralnoj banci, o promeni koja proizilazi iz usklađivanja sa Zakonom o platnim uslugama, koji je počeo da važi 1. oktobra.

Obrasci platnih naloga zadržali su isti izgled a izvršeno je terminološko usklađivanje sa odredbama novog Zakona u kome se umesto pojmova dužnika i poverioca koriste pojmovi platilac i primalac plaćanja jer se platna transakcija obavlja bez obzira na dužničko poverilački ili drugi pravni odnos između strana koje učestvuju u toj transakciji. 

Iz NBS napominju da su propisali preporučenu formu obrazaca platnih naloga i da je ostavljena mogućnost da pružalac platnih usluga može zbog potreba korisnika platnih usluga utvrditi drugačije dimenzije obrasca platnog naloga, njegov izgled I raspored elemenata (npr. platni nalog u jednom primerku sa uzdužnom perforacijom). 

Obrasci novih naloga mogu se naći na sajtu NBS. 

Novi obrasci nisu obavezni da bi se izvršilo plaćanje, već se mogu i biće korišćeni stari do isteka zaliha, navode u NBS.

 

Izor:B92

Podelite ovaj članak