Seminar „PDV evidencije, pregled obračuna PDV“

Seminar „PDV evidencije, pregled obračuna PDV“

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV  je objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 90/2017 od 6.10.2017. godine. Primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

Privredna komora Srbije u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Srbije

u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog Frointa 10, Novi Sad

organizuje jednodnevnu obuku:

PDV EVIDENCIJE, PREGLED OBRAČUNA  PDV 

Cilj seminara: Obuka za primenu novina donosi novi Pravilnik o PDV evidenciji.

Seminar je namenjen: vlasnicima, direktorima, rukovodiocima sektora finansija i računovodstva, računovođama, poreskim savetnicima, zaposlenim u sektoru finansija i svima koji žele da se upoznaju sa izmenama i dopunama Zakona o PDV.

Polaznici dobijaju: radni materijal,  osveženje na pauzama seminara, sertifikat o odslušanom seminaru.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Kontakt osoba u PKS-RPK Novi Sad je Danijela Nišavić, tel: 021/ 48 020 85;  064/11 94 735 ili  e-mail[email protected]

Podelite ovaj članak