Srbija će iz pretpristupnih fondova EU do 2020. godine dobiti 1,5 milijardi evra bespovratne pomoći

Srbija će iz pretpristupnih fondova EU do 2020. godine dobiti 1,5 milijardi evra bespovratne pomoći

Kancelarija Vlade Srbije za evropske integracije je u Novom Sadu organizovala radionice za predstavnike civilnog sektora, sa ciljem da se NVO u budućnosti što više uključe u sprovođenje međunarodne razvojne pomoći Srbiji.

Srbija će iz pretpristupnih fondova EU od 2014. do 2020. godine dobiti 1,5 milijardi evra bespovratne pomoći, od čega 200 miliona 2016. godine. Predstavnici Kancelarije razgovarali su s predstavnicima civilnog sektora o njihovom uključivanju u planiranje, programiranje i praćenje te pomoći.

Predstavnica Kancelarije za evropske integracije Nevena Marčeta istakla je da je osnovni cilj radionice u Novom Sadu utvrđivanje potreba mreže SEKO (Sektorske orzaizacija civilnog društva), koja okuplja oko 400 organizacija civilnog društva, kako bi se mogla planirati podrška njihovom radu i saradnja s Kancelarijom.

Uloga SEKO biće da aktivno učestvuje u procesu programiranja sredstava, zastupajući interese organizacija koje predstavlja. U radionici su učestvovali i predstavnici projekta TACSO (Tehnička pomoć za organizacija civilnog društva).

– Ovakvim načinom planiranja civlni sektor se promoviše kao veoma važan koordinator interesa građana i lokalnih 

SEKO deluje u osam sektora, kao mehanizam koji omogućava konsultativnu ulogu i aktivno učešće civilnog sektora u planiranju i programiranju prioritenih projekata koji će biti podržani iz sredstava EU.

Na radionici u Novom Sadu učestvovali su predstavnici organizacija civilnog društva iz Subotice, Zrenjanina, Beograda, Novog Sada, Kraljeva, Prijepolja i Lazarevca.

Izvor: Blic

Podelite ovaj članak