Srbiji će 2040. godine nedostajati 100.000 radnika

Srbiji će 2040. godine nedostajati 100.000 radnika

Srbiji bi posle 2040. godine moglo da nedostaje od 80.000 do 100.000 radnika jer će biti sve manje radno sposobnih ljudi zbog iseljavanja i smanjenog priraštaja, rekao je ekonomista Ivan Nikolić.
Kako je istakao, dinamičan ekonomski rast izmedju ostalog zavisi i od kvantiteta i kvaliteta radne snage, njegove obrazovne i starosne strukture: „Stopa fertiliteta (plodnosti) u Srbiji je 2015. godine iznosila 1,46 i niža je nego 2001. godine kada je bila 1,58. Ta stopa nije dovoljna za zaustavljanje depopulacije“.


Dodao je da se protiv nepovoljnih demografskih tendencija ne može boriti demografskim oružjem, već da rešenja sada treba tražiti u poboljšanju u obrazovanju i prilagodjavanju potrebama tržišta rada, skraćenju dužine studiranja i ranijem zapošljavanju, kao i pomeranju starosne granice za penzionisanje.

Na svakom tržištu ima zanimanja koja su više i onih koja su manje tražena. Ali, struktura u Srbiji nije zavidna.

„Poslove nemamo za neke ljude koji su kvalifikovani za moderne sektore, imamo višak na strani starih zastarelih sektora“, smatra Ivan Vujačić, sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević ističe da „svetska populacija raste i da će se stanovništvo preraspodeljivati“.

„U istoriji je bilo seoba naroda. Neke zemlje već sada imaju u vidu nedostatak radne snage i dozvoljavaju kontrolisan ulazak doseljenika. Zakoni tržišta deluju i granice je nemoguće potpuno zatvoriti“, rekao je Kovačević.

Izvor: Beta

Podelite ovaj članak