Stare hipoteke neće udariti dužnike po džepu

Stare hipoteke neće udariti dužnike po džepu

Narodna banka Srbije saopštila je da Odluka o dostavljanju podataka o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i o kreditima obezbeđenim hipotekom, neće proizvesti dodatne troškove za postojeće korisnike hipotekarnih kredita.

Odluka, kako se navodi u saopštenju NBS, obavezuje banke na to da dostavljaju podatke za novoodobrene kredite koji su obezbeđeni hipotekom. U pogledu kredita koji su ranije odobreni, Odluka ne propisuje obavezu reprocene vrednosti nepokretnosti, ni bankama ni korisnicima hipotekarnih kredita.

U saopštenju se podseća na to da je NBS 12. novembra doneo pomenutu odluku, koja je stupila na snagu 21. novembra.

U skladu s Odlukom, banke su obavezane da u mesečnoj dinamici dostavljaju NBS-u podatke, na osnovu kojih će centralna banka formirati bazu podataka o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet obezbeđenja kredita, čime će se dati podrška unapređenju procena vrednosti tih nepokretnosti. Takođe, razvoj te baze podataka obezbediće dodatni mehanizam za praćenje kreditnog rizika u bankarskom sistemu.

U saopštenju se ukazuje na to da banke već duži niz godina imaju obavezu da redovno prate tržišnu vrednost nepokretnosti koje su predmet obezbeđenja potraživanja banke, u skladu s međunarodnom praksom, a u cilju odgovarajućeg i efikasnog upravljanja kreditnim rizikom kojem je banka izložena u svom poslovanju. Ta obaveza banke je regulisana Odlukom o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke, napominje NBS.

 

Tom odlukom propisano je da se adekvatnim sredstvom obezbeđenja potraživanja banke smatra hipoteka na nepokretnosti pod uslovom da, između ostalog, banka redovno prati vrednost nepokretnosti i njenu tržišnu vrednost utvrđuje najmanje jednom u tri godine, kao i češće, ako su osetnije promenjeni uslovi na tržištu tih nepokretnosti ili je fizičko stanje te nepokretnosti promenjeno.

Uslov iz odluke ispunjava se i prilaganjem rešenja o porezu na imovinu za tekuću godinu, koje se smatra dokumentom koji sadrži procenu vrednosti određene nepokretnosti na koju je stavljena hipoteka. To znači da ni primena te odluke ne mora da proizvede dodatne troškove za postojeće korisnike hipotekarnih kredita, s obzirom na to da se uslov iz odluke ispunjava i prilaganjem rešenja o porezu na imovinu za tekuću godinu.

Ni 80 ni 100 evra

NBS je tako odgovorilo na dilemu i strah mnogih dužnika da će  morati ponovo da angažuju procenitelje za nekretnine stavljene pod hipoteku. A ta nova procena ne bi bila besplatna pošto bi dužnici morali da plate između 80 i 120 evra.

Izvor: Dnevnik

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *